Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке акумулатора 2019.

Уговор о набавци MAXIM XL-a, 2019.

Уговор о набавци производа од пластике, 2019.

Уговор о набавци пипета-наставака, 2019.

Уговор о набавци штампања материјала, 2019.

Уговор о набавци ремонтних и санационих радова у лабораторији, 2019.

Уговор о набавци референтних стандарда, 2019.

Уговор о набавци радова у лабораторији, 2019.

Уговор о набавци услуге осигурања возила, 2019.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке врећа, 2019.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке ђубрива и пестицида, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку клима уређаја, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке стаклених производа, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке микробилошког ђубрива, 2019.

 Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке мазива, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке хљеба и пекарских производа, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке хемикалија-фармацеутских производа, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке горива, Лот 1, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке горива, Лот 1, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке безалкохолних пића,2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку производа од пластике, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку врхова пипета-наставака, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге штампања промотивног материјала, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку санације подова у лабораторији, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у лабораторији, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге осигурања возила, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понђача за набавку уградња клима уређаја, 2019.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке хљеба и пекарских производа , 2019.

План јавних набавки за 2019. годину.

Одлука о поништењу дијела поступка јавне набавке хемикалија, Лот 2 , 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хемикалија, Лот 4, 2018

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хемикалија, Лот 3, 2018

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хемикалија, Лот 1, 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку сита за лабораторије 2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 8,2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 7,2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 6, 2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 5,2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 4,2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 3,2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 2,2018.

Уговор о набавци калибрације, Лот 1, 2018.

Уговор о набавци етикета 2018.

Уговор о набавци прехрамбених производа 2018.

Уговор о набавци инструмента Агилент ГЦ систем 2018.

Уговор о набавци гасова 2018.

Уговор о набавци референтних стандарда 2018.

Уговор о набавци услуге грађевинских радова 2018.

Оквирни споразум о набавци тонера 2018.

Уговор о набавци услуге осгурања возила 2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 8,2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 7,2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 6,2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 5,2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 4, 2018

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 3,2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 2,2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 1,2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за услугу сервисирања атомског апсорпционог спектрофотометра 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хроматографа 2018.

Одлука о набавци најбољег понуђача за набавку етикета 2018.

Одлука о набавци најбољег понуђача за набавку прехрамбених производа 2018.

Одлука о набавци најповољнијег понуђача за надоградњу Агилент ГЦ система 2018.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гасова 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку референтних стандарда 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за грађевинске радове 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку тонера 2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за услугу осигурање возила 2018.

Уговор о набаци лабораторијских реагенса 2018.

Уговор о набавци услуге осигурања лица од посљедица несретног случаја 2018.

Уговор о набавци акумулатора 2018.

Уговор о набавци сјемена крмног биља 2018.

Уговор о набавци УВ ПЦР кабинета 2018.

Оквирни споразум о набавци ђубрива 2018.

Уговор о набавци горива 2018.

Уговор о набавци дестилатора 2018.

Уговор о набавци микробиолошког ђубрива 2018.

Уговор о набавци хљеба и пекарских производа 2018.

Оквирни споразум о набавци гума 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке дијелова за атомски апсорпциони спектрофотометар 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке лабораторијских реагенса 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге комбајнирања 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге осигурања лица од посљедица несретног случаја 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку акумулатора 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку сјемена крмног биља 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку меса и месних прерађевина 2018.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке канцеларијског материјала 2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пестицида 2018.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке акумулатора 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку УВ ПЦР кабинета 2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ђубрива 2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку дестилатора 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку микробиолошког ђубрива 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку мазива 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку гума 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хљеба и пекарских производа 2018.

План јавних набавки за 2018. годину. 

Оквирни споразум о набавци свјежег меса и месних прерађевина 2017.

Уговор о набавци услуге комбајнирања сјеменских усјева 2017.

Уговор о набавци услуге сервисирања инструмената Perkin Elmer GC. Autosystem XL 2017.

Уговор о набавци канцеларијског прибора 2017.

Уговор о набавци мазива 2017.

Уговор о набавци услуге осигурања возила 2017.

Уговор о набавци услуге осигурања лица од посљедица несретног случаја 2017.

Уговор о набавци канцеларијског материјала 2017.

Уговор о набавци гума 2017.

Оквирни споразум о набавци грађевинског материјала 2017.

Оквирни споразум о набавци хроматографа 2017.

Уговор о набавци етикета за сјеме и садни материјал 2017.

Уговор о набавци запрашивача 2017.

Уговор о набавци разних и финих хемијских прозвода 2017.

Уговор о набавци стаклених производа за лабораторије 2017.

Уговор о набавци пољопривредних услуга 2017.

Уговор о набавци скалпела и резача 2017.

Уговор о набавци врхова пипета-наставака 2017.

Уговор о набавци услуга за пружање заштите на раду и заштите од пожара 2017.

Уговор о набавци горива 2017.

Уговор о набавци гасова 2017.

Уговор о набавци прехрамбених производа 2017.

Уговор о набавци производа од пластике 2017.

Уговор о набавци лабораторијске оптичке и прецизне опреме 2017.

 Уговор о набавци радних одијела 2017.

Уговор о набавци разних органских хемикалија 2017.

 Уговор о набавци сјемена уљане репице 2017.

Уговор о набавци пестицида 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку финих и разних хемијских производа 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача стаклених производа за лабораторијске намјене 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку пољопривредних услуга 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку скалпела и резача 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача сјемена уљане репице 2017.

Одлука о поништењу јавних набавки резервних дијелова за трактор и припадајуће пољопривредне прикључне машине 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача  за набавку етикета/декларација за сјеме и садни материјал 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку материјала за хроматограф 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за производе од пластике 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лабораторијске оптичке и прецизне опреме 2017.

Одлука о избору набољег понуђача за набавку радне опреме, одјела за раднике Института 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку шлепера резача 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пестицида 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача разног грађевинског материјала 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге организације и пружања услуга из области заштите на раду и заштита од пожара 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку гасова 2017.

Одлука о поништењу поступка јавних набавки пољопривредних услуга на подручју Соколац 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ђубрива 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге комбајнирања сјемеских усјева 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за јавне набавке меса и месних прерађевина 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку тонера 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку мазива 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге осигурања возила 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку канцеларијског материјала 2017.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке хемикалија 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке хемикалија 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге сијања соје 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за осигурање лица од посљедица несретног случаја 2017 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге сервисирање инструмента Perkin Elmer GC. Autosystem 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку гума 2017. 

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку акумулатора 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за хљеб и пекарске производе 2017

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Уговор о набавци пољопривредних услуга на подручју Сокоца 2016.pdf

Уговор о набавци врећа за паковање сјемена 2016.pdf

Уговор о набавци услуге сервисирања и валидације инстрмента Аглент ГЦМС 2016.pdf

Уговор о набавци услуге осигурања возила 2016.pdf

Уговор о набавци услуге осигурања лица од посљедица несретног случаја 2016.pdf

Уговор о набавци услуге организовања и пружања заштите на раду и заштите од пожара 2016.pdf

Уговор о набавци услуге комбајнирања 2016.pdf

Уговор о набавци тонера 2016.pdf

Уговор о набавци резервних дијелова за сијачицу за кукуруз 2016.pdf

Уговор о набавци резервних дијелова за трактор Зетор 2016.pdf

 Уговор о набавци папира и убруса 2016.pdf

Уговор о набавци мотокултиватора са фрезом 2016.pdf

Уговор о набавци пољопривредне механизације 2016.pdf

Уговор о набавци мазива и течности за аутомобиле 2016.pdf

Уговор о набавци канцеларијког материјала 2016.pdf

Уговор о набавци гума за тешка возила 2016.pdf

Уговор о набавци гума за аутомобиле 2016.pdf

Уговор о набавци дијелова за пластеник са услугом монтирања 2016.pdf

Уговор о набавци акумулатора 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци свјежег меса и месних прерађевина 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци средстава за заштиту биља 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци минералних ђубрива 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци лабораторијских реагенса 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци хљеба и пекарских производа 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци хемијских реагенса 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци грађевнског материјала 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци горива 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци етикета за сјеме и сдани материјал 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци лабораторијских производа од пластике 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке врећа 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке резервних дијелова за пољопривредне машине 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке дијелова за трактор Зетор 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке прехрамбених производа 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавкe механичких резервних дијелова 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке сјемена крмног биља 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге комбајнирања 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку меса и месних прерађевина 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку грађевинског материјала 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пестицида 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку врећа за паковање сјемена 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге осигурања возила 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге осигурања лица од посљедица несретног случаја 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге организовања и пружања заштите на раду 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку сервисирања и валидације инструмента Агилент ГЦМС 2016.pdf

Уговор о превозу сјеменских усјева 2016.pdf 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова за трактор Зетор 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку производа од пластике 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пољопривредне механизације 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку папира и убруса 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку мотокултиватора са фрезом 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хљеба и пекарских производа 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хемијских производа 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гума за тешка возила 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гума за аутомобиле 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку етикета за сјеме и садни материјал 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку дијелова за сијачицу за кукуруз 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку дијалова за пластеник 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку аналитичких гасова 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку минералних ђубрива 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лабораторијских реагенса 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку мазива и течности за аутомобиле 2016.pdf

 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку акумулатора 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци производа од пластике 2015.pdf

Okvirni sporazum o nabavci raznih hemijskih proizvoda 2015.pdf

Ugovor o nabavci i isporuci toalet papira 2015.pdf

Ugovor o nabavci ugostiteljskih usluga 2015.pdf

Уговор о набавци услуге превоза сезонских радника 2015.pdf

Уговор о набавци услуге авиотранспорта 2015.pdf

Уговор о набавци сјемена поврћа 2015.pdf

Уговор о набавци пољопривредних машина 2015.pdf

Уговор о набавци натрон врећа 2015.pdf

Уговор о набавци етикета /декларација за јсјеме и садни материјал 2015.pdf

Уговор о набавци дијелова за вентилатор за сушару 2015.pdf

Уговор о набавци дијелова за систем за наводњавање 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци услуге комбајнирања 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци свјежег меса 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци средстава за заштиту биља 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци разног грађевинског материјала.pdf

Оквирни споразум о набавци прехрамбених производа.pdf

Оквирни споразум о набавци лабораторијских реагенса 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци минералних ђубрива 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци лабораторијске, оптичке и прецизне опреме 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци горива 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци етикета за сјеме и садни материјал 2015.pdf

План јавних набавки за 2015. годину. ЈУ Пољопривредног института РС, Бања Лука (pdf)

Тендерска документација за набавку минералних ђубрива и средстава за заштиту биља број 1238-1-1-1/15

Тендерска документација за набавку горива у поновљеном отвореном поступку број 1238-1-1-4-3-6/15 од 19.03.2015. год.

Одлука о избору понуђача Лот1 5 4 15

Одлука о избору понуђача Лот2 5 4 15

Одлука о избору најбољег понуђача

Одлука о избору најбољег понуђача за разне хемијске производе

Одлука о избору најбољег понуђача за свијеже месо

Одлука о избору најбољег понуђача за производе од пластике

Одлука о избору најбољег понуђача за лабораторијску, оптичку и прецизну опрему

Одлука о избору најбољег понуђача за лабораторијске реагенсе

Одлука о поништењу поступка набавке амбалаже

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке разног грађевинског материјала

Одлука о избору најбољег понуђача за комбајнирање сјеменских усјева

Одлука о поништењу поновљеног поступка јавне набавке амбалаже

Јавни позив за достављање понуда за вршење угоститељских услуга

Одлука о избору најбољег понуђача за канцеларијски материјал

Одлука о избору најбољег понуђача за етикете-декларације

Одлука о избору најбољег понуђача за сјеме крмног биља

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пољопривредне машине

Јавни позив за достављање понуда за вршење правних услуга

Одлука о избору најповољнијег понуђача за прехрамбене производе

План јавних набавки за 2016. годину ЈУ Пољопривредног института РС, Бања Лука (pdf)

Одлука о избору најбољег понуђача за хљеб 15.01.2016.

Анекс Уговора о набавци минералних убрива

Одлука о избору најповољнијег понуђача за минерална ђубрива 2016

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пестициде 2016

Одлука о поништењу поступка набавке врећа 2016

Одлука о поништењу јавне набавке резервних дијеловаза пољопривредне машине

Одлука о поништењу јавне набавке механичких резервних дијелова

Одлука о избору најбољег понуђача за гориво 25 3 16-1

Јавни позив за достављање понуда за вршење угоститељских услуга

 

Plan javnih nabavki za 2015. godinu. JU Poljoprivrednog instituta RS, Banja Luka (pdf)

Tenderska dokumentacija za nabavku mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja broj 1238-1-1-1/15

Tenderska dokumentacija za nabavku goriva u ponovljenom otvorenom postupku broj 1238-1-1-4-3-6/15 od 19.03.2015. god.

Odluka o izboru ponuđača Lot1 5 4 15

Odluka o izboru ponuđača Lot2 5 4 15

Odluka o izboru najboljeg ponuđača

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za razne hemijske proizvode

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za sviježe meso

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za proizvode od plastike

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za laboratorijsku, optičku i preciznu opremu

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za laboratorijske reagense

Odluka o poništenju postupka nabavke ambalaže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke raznog građevinskog materijala

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za kombajniranje sjemenskih usjeva

Odluka o poništenju ponovljenog postupka javne nabavke ambalaže

Javni poziv za dostavljanje ponuda za vršenje ugostiteljskih usluga

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za kancelarijski materijal

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za etikete-deklaracije

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za sjeme krmnog bilja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za poljoprivredne mašine

Javni poziv za dostavljanje ponuda za vršenje pravnih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prehrambene proizvode

Plan javnih nabavki za 2016. godinu. JU Poljoprivrednog instituta RS, Banja Luka (pdf)

Odluka o izboru najboljeg ponudjaca za hljeb 15.01.2016.

Aneks Ugovora o nabavci mineralnih đubriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za mineralna đubriva 2016

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pesticide 2016

Odluka o poništenju postupka nabavke vreća 2016

Odluka o poništanju javne nabavke rezervnih dijelovi za poljoprivredne mašine

Odluka o ponistenju javne nabavke mehaničkih rezervnih dijelova

Odluka o izboru najboljeg ponudjaca za gorivo 25 3

 Javni poziv za dostavljanje ponuda za vrenje ugostiteljskih usluga 2016.pdf

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.