Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Одлука о избору најповољнијег понуђача за хљеб и пекарске производе 2017

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Уговор о набавци пољопривредних услуга на подручју Сокоца 2016.pdf

Уговор о набавци врећа за паковање сјемена 2016.pdf

Уговор о набавци услуге сервисирања и валидације инстрмента Аглент ГЦМС 2016.pdf

Уговор о набавци услуге осигурања возила 2016.pdf

Уговор о набавци услуге осигурања лица од посљедица несретног случаја 2016.pdf

Уговор о набавци услуге организовања и пружања заштите на раду и заштите од пожара 2016.pdf

Уговор о набавци услуге комбајнирања 2016.pdf

Уговор о набавци тонера 2016.pdf

Уговор о набавци резервних дијелова за сијачицу за кукуруз 2016.pdf

Уговор о набавци резервних дијелова за трактор Зетор 2016.pdf

 Уговор о набавци папира и убруса 2016.pdf

Уговор о набавци мотокултиватора са фрезом 2016.pdf

Уговор о набавци пољопривредне механизације 2016.pdf

Уговор о набавци мазива и течности за аутомобиле 2016.pdf

Уговор о набавци канцеларијког материјала 2016.pdf

Уговор о набавци гума за тешка возила 2016.pdf

Уговор о набавци гума за аутомобиле 2016.pdf

Уговор о набавци дијелова за пластеник са услугом монтирања 2016.pdf

Уговор о набавци акумулатора 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци свјежег меса и месних прерађевина 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци средстава за заштиту биља 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци минералних ђубрива 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци лабораторијских реагенса 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци хљеба и пекарских производа 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци хемијских реагенса 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци грађевнског материјала 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци горива 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци етикета за сјеме и сдани материјал 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци лабораторијских производа од пластике 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке врећа 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке резервних дијелова за пољопривредне машине 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке дијелова за трактор Зетор 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке прехрамбених производа 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавкe механичких резервних дијелова 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке сјемена крмног биља 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге комбајнирања 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку меса и месних прерађевина 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку грађевинског материјала 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пестицида 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку врећа за паковање сјемена 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге осигурања возила 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге осигурања лица од посљедица несретног случаја 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге организовања и пружања заштите на раду 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку сервисирања и валидације инструмента Агилент ГЦМС 2016.pdf

Уговор о превозу сјеменских усјева 2016.pdf 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова за трактор Зетор 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку производа од пластике 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пољопривредне механизације 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку папира и убруса 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку мотокултиватора са фрезом 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хљеба и пекарских производа 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хемијских производа 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гума за тешка возила 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гума за аутомобиле 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку етикета за сјеме и садни материјал 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку дијелова за сијачицу за кукуруз 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку дијалова за пластеник 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку аналитичких гасова 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку минералних ђубрива 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лабораторијских реагенса 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку мазива и течности за аутомобиле 2016.pdf

 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку акумулатора 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци производа од пластике 2015.pdf

Okvirni sporazum o nabavci raznih hemijskih proizvoda 2015.pdf

Ugovor o nabavci i isporuci toalet papira 2015.pdf

Ugovor o nabavci ugostiteljskih usluga 2015.pdf

Уговор о набавци услуге превоза сезонских радника 2015.pdf

Уговор о набавци услуге авиотранспорта 2015.pdf

Уговор о набавци сјемена поврћа 2015.pdf

Уговор о набавци пољопривредних машина 2015.pdf

Уговор о набавци натрон врећа 2015.pdf

Уговор о набавци етикета /декларација за јсјеме и садни материјал 2015.pdf

Уговор о набавци дијелова за вентилатор за сушару 2015.pdf

Уговор о набавци дијелова за систем за наводњавање 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци услуге комбајнирања 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци свјежег меса 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци средстава за заштиту биља 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци разног грађевинског материјала.pdf

Оквирни споразум о набавци прехрамбених производа.pdf

Оквирни споразум о набавци лабораторијских реагенса 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци минералних ђубрива 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци лабораторијске, оптичке и прецизне опреме 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци горива 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци етикета за сјеме и садни материјал 2015.pdf

План јавних набавки за 2015. годину. ЈУ Пољопривредног института РС, Бања Лука (pdf)

Тендерска документација за набавку минералних ђубрива и средстава за заштиту биља број 1238-1-1-1/15

Тендерска документација за набавку горива у поновљеном отвореном поступку број 1238-1-1-4-3-6/15 од 19.03.2015. год.

Одлука о избору понуђача Лот1 5 4 15

Одлука о избору понуђача Лот2 5 4 15

Одлука о избору најбољег понуђача

Одлука о избору најбољег понуђача за разне хемијске производе

Одлука о избору најбољег понуђача за свијеже месо

Одлука о избору најбољег понуђача за производе од пластике

Одлука о избору најбољег понуђача за лабораторијску, оптичку и прецизну опрему

Одлука о избору најбољег понуђача за лабораторијске реагенсе

Одлука о поништењу поступка набавке амбалаже

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке разног грађевинског материјала

Одлука о избору најбољег понуђача за комбајнирање сјеменских усјева

Одлука о поништењу поновљеног поступка јавне набавке амбалаже

Јавни позив за достављање понуда за вршење угоститељских услуга

Одлука о избору најбољег понуђача за канцеларијски материјал

Одлука о избору најбољег понуђача за етикете-декларације

Одлука о избору најбољег понуђача за сјеме крмног биља

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пољопривредне машине

Јавни позив за достављање понуда за вршење правних услуга

Одлука о избору најповољнијег понуђача за прехрамбене производе

План јавних набавки за 2016. годину ЈУ Пољопривредног института РС, Бања Лука (pdf)

Одлука о избору најбољег понуђача за хљеб 15.01.2016.

Анекс Уговора о набавци минералних убрива

Одлука о избору најповољнијег понуђача за минерална ђубрива 2016

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пестициде 2016

Одлука о поништењу поступка набавке врећа 2016

Одлука о поништењу јавне набавке резервних дијеловаза пољопривредне машине

Одлука о поништењу јавне набавке механичких резервних дијелова

Одлука о избору најбољег понуђача за гориво 25 3 16-1

Јавни позив за достављање понуда за вршење угоститељских услуга

Copyright © 2013. All Rights Reserved.