Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hljeba i pekarskih proizvoda, 2019.

Plan javnih nabavki za 2019. godinu.

Odluka o poništenju dijela postupka javne nabavke hemikalije, Lot 2, 2018. 

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku hemikalija, Lot 4,2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku hemikalija, Lot 3,2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku hemikalija, Lot 1,2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku sita za laboratorije 2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 8, 2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 7, 2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 5, 2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 4,2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 3, 2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 2, 2018.

Ugovor o nabavci etiketa 2018.

Ugovor o nabavci prehrambrenih proizvoda 2018.

Ugovor o nabavci instrumenta Agilent GC sistema 2018.

Ugovor o nabavci gasova 2018.

Ugovor o nabavci referentnih standarda 2018.

Ugovor o nabavci usluge građevinskih radova 2018.

Okvirni sporazum o nabavci tonera 2018.

Ugovor o nabavci usluge osiguranja vozila 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 8, 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 7, 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 6, 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 5, 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 4,2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 3, 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 2, 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 1, 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za uslugu servisiranja stomskog apsorpcionog spektrofotometra 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđaća za nabavku hromatografa 2018.

Odluka o nabavci najboljeg ponuđača za nabavku etiketa 2018.

Odluka o nabavci najboljeg ponuđača za nabavku prehrambenih proizvoda 2018.

Odluka o nabavci najpovoljnijeg ponuđača za nadogradnju Agilent GC sistema 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku gasova 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku referentnih standarda 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za građevinske radove 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku tonera 2018.

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu osiguranja vozila 2018.

Ugovor o nabavci laboratorijskih reagensa 2018.

Ugovor o nabavci osiguranja lica od posljedica nesretnog slučaja 2018.

Ugovor o nabavci akumulatora 2018.

Ugovor o nabavci sjemena krmnog bilja 2018.

Ugovor o nabavci UV PCR kabineta 2018.

Okvirni sporazum o nabavci đubriva 2018.

Ugovor o nabavci goriva 2018.

Ugovor o nabavci destilatora 2018.

Ugovor o nabavci mikrobiološkog đubriva 2018.

Ugovor o nabavci hljeba i pekarskih proizvoda 2018.

Okvirni sporazum o nabavci guma 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača  u postupku javne nabavke dijelova za atomski apsorpcioni spektrofotometar 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih reagensa 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge kombajniranja 2018.

Odluka o izboru naboljeg ponuđača za nabavku usluge osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku akumulatora 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku sjemena krmnog bilja 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku mesa i mesnih prerađevina 2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku pesticida 2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke akumulatora 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku UV PCR kabineta 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku đubriva 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku goriva 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača  za nabavku destilatora 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku mikrobiološkog đubriva 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku maziva 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku guma 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda 2018.

Plan javnih nabavki za 2018.godinu.

Оkvirni sporazum o nabavci svježeg mesa i mesnih prerađevina 2017.

Ugovor o nabavci usluga kombajniranja sjemenskih usijeva 2017.

Ugovor o nabavci usluge servisiranja instrumenata Perkin Elmer GC.Autosystem XL 2017.

Ugovor o nabavci kancelarijskog pribora 2017.

Ugovor o nabavci maziva 2017.

Ugovor o nabavci usluge osiguranja vozila 2017.

Ugovor o nabavci usluge osiguranja lica od posljedica nesretnog slučaja 2017.

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala 2017. 

Ugovor o nabavci guma 2017.

Okvirni sporazum o nabavci hromatografa 2017.

Ugovor o nabavci etiketa za sjeme i sadni materijal 2017.

Ugovor o nabavci zaprašivača 2017.

Ugovor o nabavci raznih i finih hemijskih proizvoda 2017.

Ugovor o nabavcu staklenih proizvoda za laboratorije 2017.

Ugovor o nabavcu poljoprivrednih usluga 2017.

Ugovor o nabavci skalpela rezača 2017.

Ugovor o nabavci pipeta-nastavaka 2017.

Ugovor o nabavci usluga za pružanje zaštite na radu i zaštite od požara 2017.

Ugovor o nabavci goriva 2017.

Ugovor o nabavci gasova 2017.

Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda 2017.

Ugovor o nabavci proizvoda od plastike 2017.

Ugovor o nabavci laboratorijske optičke i precizne opreme 2017.

Ugovor o nabavci radnih odijela 2017.

Ugovor o nabavci raznih organskih hemikalija 2017.

Ugovor o nabavci sjemena uljane repice 2017.

Ugovor o nabavci pesticida 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku finih i raznik hemijskih proizvoda 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača staklenih proizvoda za laboratorijske namjene 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku poljoprivrednih usluga 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku skalpela i rezača 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača sjemena uljane repice 2017.

Odluka o poništenju javnih nabavki rezervnih dijelova za traktor i pripadajuće poljoprivredne priključne mašine 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku etiketa/deklaracija za sjeme i sadni materijal 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku materijala za hromograf 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske optičke i precizne opreme 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku radne opreme,odijela za radnike Instituta 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku šlepera rezača 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača za nabavku pesticida 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača raznog građevinskog materijala 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge organizacije i pružanja usluga iz oblasti zaštite na radu i zaštita od požara 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku gasova 2017.

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki poljoprivrednih usluga na području Sokolac 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku đubriva 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge kombajniranja sjemenskih usjeva 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za javne nabavke mesa i mesnih prerađevina 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku tonera 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku maziva 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala 2017.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača  za nabavku usluge sijanja soje 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača za anbavku usluge servisiranje instrumenta Perkin Elmer GC:Autosystem 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku guma 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku akumulatora 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za hljeb i pekarske proizvode 2017.

Plan javnih nabavki 2017.

Plan javnih nabavki za 2015. godinu. JU Poljoprivrednog instituta RS, Banja Luka (pdf)

Tenderska dokumentacija za nabavku mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja broj 1238-1-1-1/15

Tenderska dokumentacija za nabavku goriva u ponovljenom otvorenom postupku broj 1238-1-1-4-3-6/15 od 19.03.2015. god.

Odluka o izboru ponuđača Lot1 5 4 15

Odluka o izboru ponuđača Lot2 5 4 15

Odluka o izboru najboljeg ponuđača

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za razne hemijske proizvode

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za sviježe meso

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za proizvode od plastike

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za laboratorijsku, optičku i preciznu opremu

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za laboratorijske reagense

Odluka o poništenju postupka nabavke ambalaže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke raznog građevinskog materijala

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za kombajniranje sjemenskih usjeva

Odluka o poništenju ponovljenog postupka javne nabavke ambalaže

Javni poziv za dostavljanje ponuda za vršenje ugostiteljskih usluga

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za kancelarijski materijal

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za etikete-deklaracije

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za sjeme krmnog bilja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za poljoprivredne mašine

Javni poziv za dostavljanje ponuda za vršenje pravnih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prehrambene proizvode

Plan javnih nabavki za 2016. godinu. JU Poljoprivrednog instituta RS, Banja Luka (pdf)

Odluka o izboru najboljeg ponudjaca za hljeb 15.01.2016.

Aneks Ugovora o nabavci mineralnih đubriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za mineralna đubriva 2016

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pesticide 2016

Odluka o poništenju postupka nabavke vreća 2016

Odluka o poništanju javne nabavke rezervnih dijelovi za poljoprivredne mašine

Odluka o ponistenju javne nabavke mehaničkih rezervnih dijelova

Odluka o izboru najboljeg ponudjaca za gorivo 25 3

 Javni poziv za dostavljanje ponuda za vrenje ugostiteljskih usluga 2016.pdf

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.