Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Одлука о поништењу поступка јавне набавке органских хемикалија за лабораторију

Одлука о поништењу поступка јавне набавке стаклених производа за лабораторију

Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци, 11.10.2022.г.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге фумигације, 15.06.2022.г.

Одлука о поништењу дијела поступка јавне набавке услуге калибрација за Лот 4,2022.г.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге организовања и пружања услуга из области заштите на раду и заштите од пожара, 30.05.2022.г.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку мазива, 30.05.2022.г.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хљеба и пекарских производа, 30.05.2022.г.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива Лот 2, 09.06.2022.г.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива Лот 1, 09.06.2022.г.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге комбајнирања 06.06.2022.г.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за услугу осигурање возила 06.06.2022.г.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за услугу осигурање лица 06.06.2022.г.

Јавни позив за доставу понуде за услугу смјештаја 12.04.2022.г.

Јавни позив за доставу понуда за угоститељске услуге 12.04.2022.г.

Јединствени план јавних набавки за 2022.годину

Уговор о набавци услуге организовања и пружања услуга из области заштите на раду и заштите од пожара,2021.

Уговор о набавци услуге ревизије финансијских извјештаја,2021.

Уговор о набавци услуге осигурања возила,2021.

Уговор о набавци услуге осигурања лица,2021.

Уговор о набавци услуге обезбјеђења имовине,2021.

Уговор о набавци услуге дезинфекције складишта,2021.

Уговор о набавци услуга апробације сјеменских усјева,2021.

Уговор о набавци услуге осигурања возила,2021.

Уговор о набавци тањираче и малчера,2021.

Уговор о набавци стаклених производа за лабораторију,2021.

Уговор о набавци средстава за чишћење,2021.

Уговор о набавци сјемена уљане репице 1,2021.

Уговор о набавци сјемена уљане репице,2021.

Уговор о набавци сепаратора за силажу,2021.

Уговор о набавци радова у складишту Института,2021.

Уговор о набавци безалкохолних пића,2021.

Уговор о набавци папира и убруса,2021.

Уговор о набавци микробиолошког ђубрива,2021.

Уговор о набавци мазива,2021.

Уговор о набавци канцеларијског материјала, 2021.

Уговор о набавци хљеба и пекарских производа,2021.

Уговор о набавци гасова,2021.

Уговор о набавци дијелова за аутомобил,2021.

Оквирни споразум о набавци услуге комбајнирања,Лот 1,2021.

Оквирни споразум о набавци тонера,2021.

Оквирни споразум о набавци пестицида,2021.

Оквирни споразум о набавци минералних ђубрива,2021.

Оквирни споразум о набавци свјежег меса и месних прерађевина,2021.

Одлука о поништењу дијела поступка јавне набавке скалпера и резача,2021.

Одлука о поништењу дијела поступка јавне набавке аутоматизованог бројача зрна,2021.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пестицида,2021.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге осигурање лица,2021.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ђубрива,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге обезбјеђења имовине,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку етикета,2021.

 Одлука о избору најбољег понуђача за набавку микробиолошког ђубрива,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку дијелова за аутомобил,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге организовања и пружања услуга из области заштите на раду и заштите од пожара,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку папира и убруса,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге апробације сјеменских усјева,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку тонера,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку тањираче и малчера,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку стаклених производа,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку сепаратора за силажу,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге ревизора,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку сјемена уљане репице,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку радова у складишту,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку производа од пластике за лабораторију,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку безалкохолних пића,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хљеба и пекарских производа,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге обезбјеђења имовине,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за месо и месне прерађевине,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку мазива,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку канцеларијског материјала,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге комбајнирање,2021.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге дезинфекција складишта,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге комбајнирња, Лот 2, 2021

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге комбајнирња, Лот 1, 2021

Одлука и избору најбољег понуђача за набавку гасова,2021.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку средстава за чишћење, 2021

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку горива, Лот 2

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку горива, Лот 1

Јединствени план јавних набавки за 2021. годину.

Уговор о набавци услуге обезбјеђење имовине, 2020

Уговор о набавци трактора, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку обезбјеђења имовине, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за одржавање апликативног сервера, 2020

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку трактора, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку врећа, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку етикета, 2020

Oдлука о поништењу поступка јавне набавке хемијских реагенса, 2020

Уговор о набавци сјемена уљане репице, 2020

Уговор о набавци услуге ревизије финансијских извјештаја, 2020

Уговор о набавци хемијских реагенса, лот 1, 2020

Уговор о набавци скалпера и резача, 2020

Оквирни споразум о набавци лабораторијских реагенса, 2020

Оквирни споразум о набавци тонера, 2020

Уговор о набавци успуге апробација сјеменских усјева, 2020

Уговор о набавци меса и месних прерађевина, 2020

Уговор о набавци гума, 2020

Уговор о набавци калибрације, лот 5, 2020

Уговор о набавци калибрације, лот 4, 2020

Уговор о набавци калибрације, лот 3, 2020

Уговор о набавци калибрације, лот 2, 2020

Уговор о набавци калибрације, лот 1, 2020

Уговор о набавци безалкохолних пића, 2020

Уговор о набавци етикета, 2020

Уговор о набавци услуге организовања и пружања услуга из области заштите на раду и заштите од пожара, 2020

Уговор о набавци услуге осигурања возила, 2020

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива, лот 2, 2020

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива, лот 1, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку безалкохолних пића, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку производа од пластике, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку гума, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку меса и месних прерађевина, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку апробације сјеменских усјева, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку тонера, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку лабораторијских реагенса, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку разних хемијских производа, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку разних органских и анорганских хемикалија, 2020

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку осигурања возила,2020

Оквирни споразум о набавци услуге комбајнирања, 2020

Оквирни споразум о набавци производа од пластике, 2020

Оквирни споразум за набавку стаклених производа,2020

Оквирни споразум о набавци горива, лот 2, 2020

Оквирни споразум о набавци горива, лот 1, 2020

Уговор о набавци хљеба и пекарских производа, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге ревизора,2020

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуга осигурање лица од посљедица несрећног случаја,2020

Одлука о поништењу поступка јавне набавке хемијских реагенса, лот 2, лот 3, лот 4, лот 5, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге комбајнирања на подручју Сокоца, 2020

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку скалпера и резача, 2020

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку култиватора за соју, 2020.

Одлука о избору најбољег понуђача за услугу калибрације, Лот 4,2020

Одлука о избору најбољег понуђача за услугу калибрације, Лот 3,2020

Oдлука о избору најбољег понуђача за набавку папира и убруса, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку стаклених производа за лабораторију, 2020

Окврни споразум о набавци хемикалија, 2020

Оквирни споразум о набавци пипета, 2020

Уговор о набавци мазива, 2020

Уговор о набавци средстава за чишћење, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге дезинфекције складишта, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хемикалија, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку пипета и наставака пипета, 2020

Уговор о набавци услуге кетеринга, 2020

Уговор о набавци ограде за мартичњак,2020

Уговор о набавци канцеларијског материјала,2020

Оквирни споразум за набавку пестицида, 2020

Оквирни споразум за набавку минералних ђубрива, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку мазива, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку средстава за чишћење, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за услугу заштита на раду, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку канцеларсјског материјала, 2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хљеба и пекарских производа,2020

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку ограде за матчњак, 2020

Јавни позив за достављање понуда за вршење услуге кетеринга, 2020

План јавних набавки за 2020. годину

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пестицида,2020

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ђубрива,2020

Одлука о поништењу поступка јавне набавке ђубрива и петицида 2019

Уговор о набавци услуга сијања и припремања земљишта, 2019

Уговор о набавци сјемена уљане репице, 2019

Уговор о набавци калибрације термометри, пипете и утеге, 2019

Уговор о набавци аутоклавирања фрижидера и замрзивача, 2019

Оквирни споразум о набавци хемикалија лот 4, 2019

Оквирни споразум набавци хемикалија лот 3, 2019

Уговор о вршењу угоститељских услуга, 2019

Уговор о набавци еттикета, 2019

Уговор о набавци прехрамбених производа, 2019

Уговор о набавци пољопривредне механизације, 2019

Уговор о набавци лабораторијске опреме, вага, 2019

Уговор о набавци лабораторијске опреме, сто, 2019

Уговор о набавци дијелова за трактор, 2019

Уговор о набавци услуге фумигације складишта, 2019

Уговор о набавци ремонтних и санационих радова у лабораторији ЗЗБСБ,2019

Оквирни споразум о набавци хемикалија, 2019

Оквирни споразум о набавци услуге комбајнирања, 2019

Оквирни споразум о набавци меса и месних прерађевина, 2019

Оквирни споразум о набавци тонера, 2019

Уговор о набавци скалпера и резача, 2019

Уговор о набавци услуге заштите на раду, 2019

Уговор о набавци безалкохолна пића, 2019

Уговор за санацију подова, 2019

Уговор о набавци акумулатора ,2019

Уговор о набавци средстава за чишћење, 2019

Уговор о набавци стаклених производа за лабораторије, 2019

Оквирни споразум за набавку врећа,2019

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку гасова,2019

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку прехрамбених производа,2019

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку лабораторијске опреме,2019

Одлука о избору најбољег понуђача за фумигацију складишта,2019

Одлука о избору најбољег понуђача за санацију подова ЗЗБСБ,2019

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку меса и месних прерађевина,2019

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку гума,2019

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку Максим ХЛ,2019

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку етикета, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку ђубрива, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку пестицида, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку пољопривредне механизције, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку тонера, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку дијелова за трактор, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку средстава за чишћење, 2019.

Одлука о избору најповљнијег понуђача за набавку услуге дезинфекције складишта, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку врећа, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку скалпера и резача, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуга осигурање лица,  2019.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку дијелова за трактор, 2019

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуга калибрације, Лот 2,  2019.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуга калибрације, Лот 1,  2019.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуга комбајнирања, 2019.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке ђубрива и пестицида, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке акумулатора 2019.

Оквирни споразум за набавку горива, Лот 2, 2019

Оквирни споразум за набавку горива, Лот 1, 2019

Оквирни споразум за набавку хемикалија, 2019.

Оквирни споразум за набавку стаклених производа, 2019

Уговор о набавци хљеба и пекарских производа, 2019.

Уговор о набавци MAXIM XL-a, 2019.

Уговор о набавци производа од пластике, 2019.

Уговор о набавци пипета-наставака, 2019.

Уговор о набавци штампања материјала, 2019.

Уговор о набавци ремонтних и санационих радова у лабораторији, 2019.

Уговор о набавци референтних стандарда, 2019.

Уговор о набавци радова у лабораторији, 2019.

Уговор о набавци услуге осигурања возила, 2019.

Уговор о набавци микробиолошког ђубрива, 2019

Одлука о поништењу поступка јавне набавке врећа, 2019.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке ђубрива и пестицида, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку клима уређаја, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке стаклених производа, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке микробилошког ђубрива, 2019.

 Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке мазива, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке хљеба и пекарских производа, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке хемикалија-фармацеутских производа, 2019.

Јавни позив за достављање понуда за вршење правних услуга, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке горива, Лот 1, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке горива, Лот 1, 2019.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке безалкохолних пића,2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку производа од пластике, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку врхова пипета-наставака, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге штампања промотивног материјала, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку санације подова у лабораторији, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку радова у лабораторији, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге осигурања возила, 2019.

Одлука о избору најповољнијег понђача за набавку уградња клима уређаја, 2019.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке хљеба и пекарских производа , 2019.

План јавних набавки за 2019. годину.

Уговор о набавци услуге кетеринга Змија Комерц, 2018

Уговор о набавци услуге кетеринга крчма Фијакер Стари, 2018

Одлука о поништењу дијела поступка јавне набавке хемикалија, Лот 2 , 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хемикалија, Лот 4, 2018

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хемикалија, Лот 3, 2018

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хемикалија, Лот 1, 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку сита за лабораторије 2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 8,2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 7,2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 6, 2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 5,2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 4,2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 3,2018.

Уговор о набавци калибрације Лот 2,2018.

Уговор о набавци калибрације, Лот 1, 2018.

Уговор о набавци етикета 2018.

Уговор о набавци прехрамбених производа 2018.

Уговор о набавци инструмента Агилент ГЦ систем 2018.

Уговор о набавци гасова 2018.

Уговор о набавци референтних стандарда 2018.

Уговор о набавци услуге грађевинских радова 2018.

Оквирни споразум о набавци тонера 2018.

Уговор о набавци услуге осгурања возила 2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 8,2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 7,2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 6,2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 5,2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 4, 2018

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 3,2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 2,2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку калибрације Лот 1,2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за услугу сервисирања атомског апсорпционог спектрофотометра 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хроматографа 2018.

Одлука о набавци најбољег понуђача за набавку етикета 2018.

Одлука о набавци најбољег понуђача за набавку прехрамбених производа 2018.

Одлука о набавци најповољнијег понуђача за надоградњу Агилент ГЦ система 2018.

 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гасова 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку референтних стандарда 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за грађевинске радове 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку тонера 2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за услугу осигурање возила 2018.

Уговор о набаци лабораторијских реагенса 2018.

Уговор о набавци услуге осигурања лица од посљедица несретног случаја 2018.

Уговор о набавци акумулатора 2018.

Уговор о набавци сјемена крмног биља 2018.

Уговор о набавци УВ ПЦР кабинета 2018.

Оквирни споразум о набавци ђубрива 2018.

Уговор о набавци горива 2018.

Уговор о набавци дестилатора 2018.

Уговор о набавци микробиолошког ђубрива 2018.

Уговор о набавци хљеба и пекарских производа 2018.

Оквирни споразум о набавци гума 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке дијелова за атомски апсорпциони спектрофотометар 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке лабораторијских реагенса 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге комбајнирања 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге осигурања лица од посљедица несретног случаја 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку акумулатора 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку сјемена крмног биља 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку меса и месних прерађевина 2018.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке канцеларијског материјала 2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пестицида 2018.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке акумулатора 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку УВ ПЦР кабинета 2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ђубрива 2018.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку дестилатора 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку микробиолошког ђубрива 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку мазива 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку гума 2018.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку хљеба и пекарских производа 2018.

План јавних набавки за 2018. годину. 

Оквирни споразум о набавци свјежег меса и месних прерађевина 2017.

Уговор о набавци услуге комбајнирања сјеменских усјева 2017.

Уговор о набавци услуге сервисирања инструмената Perkin Elmer GC. Autosystem XL 2017.

Уговор о набавци канцеларијског прибора 2017.

Уговор о набавци мазива 2017.

Уговор о набавци услуге осигурања возила 2017.

Уговор о набавци услуге осигурања лица од посљедица несретног случаја 2017.

Уговор о набавци канцеларијског материјала 2017.

Уговор о набавци гума 2017.

Оквирни споразум о набавци грађевинског материјала 2017.

Оквирни споразум о набавци хроматографа 2017.

Уговор о набавци етикета за сјеме и садни материјал 2017.

Уговор о набавци запрашивача 2017.

Уговор о набавци разних и финих хемијских прозвода 2017.

Уговор о набавци стаклених производа за лабораторије 2017.

Уговор о набавци пољопривредних услуга 2017.

Уговор о набавци скалпела и резача 2017.

Уговор о набавци врхова пипета-наставака 2017.

Уговор о набавци услуга за пружање заштите на раду и заштите од пожара 2017.

Уговор о набавци горива 2017.

Уговор о набавци гасова 2017.

Уговор о набавци прехрамбених производа 2017.

Уговор о набавци производа од пластике 2017.

Уговор о набавци лабораторијске оптичке и прецизне опреме 2017.

 Уговор о набавци радних одијела 2017.

Уговор о набавци разних органских хемикалија 2017.

 Уговор о набавци сјемена уљане репице 2017.

Уговор о набавци пестицида 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку финих и разних хемијских производа 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача стаклених производа за лабораторијске намјене 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку пољопривредних услуга 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку скалпела и резача 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача сјемена уљане репице 2017.

Одлука о поништењу јавних набавки резервних дијелова за трактор и припадајуће пољопривредне прикључне машине 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача  за набавку етикета/декларација за сјеме и садни материјал 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку материјала за хроматограф 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за производе од пластике 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лабораторијске оптичке и прецизне опреме 2017.

Одлука о избору набољег понуђача за набавку радне опреме, одјела за раднике Института 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку шлепера резача 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пестицида 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача разног грађевинског материјала 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге организације и пружања услуга из области заштите на раду и заштита од пожара 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку гасова 2017.

Одлука о поништењу поступка јавних набавки пољопривредних услуга на подручју Соколац 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку ђубрива 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге комбајнирања сјемеских усјева 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за јавне набавке меса и месних прерађевина 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку тонера 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку мазива 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге осигурања возила 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку канцеларијског материјала 2017.

Одлука о поништењу поступка јавне набавке хемикалија 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача у поступку јавне набавке хемикалија 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку услуге сијања соје 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за осигурање лица од посљедица несретног случаја 2017 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге сервисирање инструмента Perkin Elmer GC. Autosystem 2017.

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку гума 2017. 

Одлука о избору најбољег понуђача за набавку акумулатора 2017.

Одлука о избору најповољнијег понуђача за хљеб и пекарске производе 2017

Plan javnih nabavki za 2017. godinu

Уговор о набавци пољопривредних услуга на подручју Сокоца 2016.pdf

Уговор о набавци врећа за паковање сјемена 2016.pdf

Уговор о набавци услуге сервисирања и валидације инстрмента Аглент ГЦМС 2016.pdf

Уговор о набавци услуге осигурања возила 2016.pdf

Уговор о набавци услуге осигурања лица од посљедица несретног случаја 2016.pdf

Уговор о набавци услуге организовања и пружања заштите на раду и заштите од пожара 2016.pdf

Уговор о набавци услуге комбајнирања 2016.pdf

Уговор о набавци тонера 2016.pdf

Уговор о набавци резервних дијелова за сијачицу за кукуруз 2016.pdf

Уговор о набавци резервних дијелова за трактор Зетор 2016.pdf

 Уговор о набавци папира и убруса 2016.pdf

Уговор о набавци мотокултиватора са фрезом 2016.pdf

Уговор о набавци пољопривредне механизације 2016.pdf

Уговор о набавци мазива и течности за аутомобиле 2016.pdf

Уговор о набавци канцеларијког материјала 2016.pdf

Уговор о набавци гума за тешка возила 2016.pdf

Уговор о набавци гума за аутомобиле 2016.pdf

Уговор о набавци дијелова за пластеник са услугом монтирања 2016.pdf

Уговор о набавци акумулатора 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци свјежег меса и месних прерађевина 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци средстава за заштиту биља 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци минералних ђубрива 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци лабораторијских реагенса 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци хљеба и пекарских производа 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци хемијских реагенса 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци грађевнског материјала 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци горива 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци етикета за сјеме и сдани материјал 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци лабораторијских производа од пластике 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке врећа 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке резервних дијелова за пољопривредне машине 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке дијелова за трактор Зетор 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке прехрамбених производа 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавкe механичких резервних дијелова 2016.pdf

Одлука о поништењу поступка набавке сјемена крмног биља 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге комбајнирања 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку меса и месних прерађевина 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку грађевинског материјала 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пестицида 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку врећа за паковање сјемена 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге осигурања возила 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге осигурања лица од посљедица несретног случаја 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку услуге организовања и пружања заштите на раду 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку тонера 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку сервисирања и валидације инструмента Агилент ГЦМС 2016.pdf

Уговор о превозу сјеменских усјева 2016.pdf 

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку резервних дијелова за трактор Зетор 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку производа од пластике 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку пољопривредне механизације 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку папира и убруса 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку мотокултиватора са фрезом 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хљеба и пекарских производа 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку хемијских производа 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гума за тешка возила 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку гума за аутомобиле 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку горива 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку етикета за сјеме и садни материјал 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку дијелова за сијачицу за кукуруз 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку дијалова за пластеник 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку аналитичких гасова 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку минералних ђубрива 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку лабораторијских реагенса 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку канцеларијског материјала 2016.pdf

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку мазива и течности за аутомобиле 2016.pdf

 Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку акумулатора 2016.pdf

Оквирни споразум о набавци производа од пластике 2015.pdf

Okvirni sporazum o nabavci raznih hemijskih proizvoda 2015.pdf

Ugovor o nabavci i isporuci toalet papira 2015.pdf

Ugovor o nabavci ugostiteljskih usluga 2015.pdf

Уговор о набавци услуге превоза сезонских радника 2015.pdf

Уговор о набавци услуге авиотранспорта 2015.pdf

Уговор о набавци сјемена поврћа 2015.pdf

Уговор о набавци пољопривредних машина 2015.pdf

Уговор о набавци натрон врећа 2015.pdf

Уговор о набавци етикета /декларација за јсјеме и садни материјал 2015.pdf

Уговор о набавци дијелова за вентилатор за сушару 2015.pdf

Уговор о набавци дијелова за систем за наводњавање 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци услуге комбајнирања 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци свјежег меса 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци средстава за заштиту биља 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци разног грађевинског материјала.pdf

Оквирни споразум о набавци прехрамбених производа.pdf

Оквирни споразум о набавци лабораторијских реагенса 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци минералних ђубрива 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци лабораторијске, оптичке и прецизне опреме 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци горива 2015.pdf

Оквирни споразум о набавци етикета за сјеме и садни материјал 2015.pdf

План јавних набавки за 2015. годину. ЈУ Пољопривредног института РС, Бања Лука (pdf)

Тендерска документација за набавку минералних ђубрива и средстава за заштиту биља број 1238-1-1-1/15

Тендерска документација за набавку горива у поновљеном отвореном поступку број 1238-1-1-4-3-6/15 од 19.03.2015. год.

Одлука о избору понуђача Лот1 5 4 15

Одлука о избору понуђача Лот2 5 4 15

Одлука о избору најбољег понуђача

Одлука о избору најбољег понуђача за разне хемијске производе

Одлука о избору најбољег понуђача за свијеже месо

Одлука о избору најбољег понуђача за производе од пластике

Одлука о избору најбољег понуђача за лабораторијску, оптичку и прецизну опрему

Одлука о избору најбољег понуђача за лабораторијске реагенсе

Одлука о поништењу поступка набавке амбалаже

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку набавке разног грађевинског материјала

Одлука о избору најбољег понуђача за комбајнирање сјеменских усјева

Одлука о поништењу поновљеног поступка јавне набавке амбалаже

Јавни позив за достављање понуда за вршење угоститељских услуга

Одлука о избору најбољег понуђача за канцеларијски материјал

Одлука о избору најбољег понуђача за етикете-декларације

Одлука о избору најбољег понуђача за сјеме крмног биља

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пољопривредне машине

Јавни позив за достављање понуда за вршење правних услуга

Одлука о избору најповољнијег понуђача за прехрамбене производе

План јавних набавки за 2016. годину ЈУ Пољопривредног института РС, Бања Лука (pdf)

Одлука о избору најбољег понуђача за хљеб 15.01.2016.

Анекс Уговора о набавци минералних убрива

Одлука о избору најповољнијег понуђача за минерална ђубрива 2016

Одлука о избору најповољнијег понуђача за пестициде 2016

Одлука о поништењу поступка набавке врећа 2016

Одлука о поништењу јавне набавке резервних дијеловаза пољопривредне машине

Одлука о поништењу јавне набавке механичких резервних дијелова

Одлука о избору најбољег понуђача за гориво 25 3 16-1

Јавни позив за достављање понуда за вршење угоститељских услуга

 

Plan javnih nabavki za 2015. godinu. JU Poljoprivrednog instituta RS, Banja Luka (pdf)

Tenderska dokumentacija za nabavku mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja broj 1238-1-1-1/15

Tenderska dokumentacija za nabavku goriva u ponovljenom otvorenom postupku broj 1238-1-1-4-3-6/15 od 19.03.2015. god.

Odluka o izboru ponuđača Lot1 5 4 15

Odluka o izboru ponuđača Lot2 5 4 15

Odluka o izboru najboljeg ponuđača

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za razne hemijske proizvode

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za sviježe meso

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za proizvode od plastike

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za laboratorijsku, optičku i preciznu opremu

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za laboratorijske reagense

Odluka o poništenju postupka nabavke ambalaže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke raznog građevinskog materijala

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za kombajniranje sjemenskih usjeva

Odluka o poništenju ponovljenog postupka javne nabavke ambalaže

Javni poziv za dostavljanje ponuda za vršenje ugostiteljskih usluga

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za kancelarijski materijal

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za etikete-deklaracije

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za sjeme krmnog bilja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za poljoprivredne mašine

Javni poziv za dostavljanje ponuda za vršenje pravnih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prehrambene proizvode

Plan javnih nabavki za 2016. godinu. JU Poljoprivrednog instituta RS, Banja Luka (pdf)

Odluka o izboru najboljeg ponudjaca za hljeb 15.01.2016.

Aneks Ugovora o nabavci mineralnih đubriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za mineralna đubriva 2016

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pesticide 2016

Odluka o poništenju postupka nabavke vreća 2016

Odluka o poništanju javne nabavke rezervnih dijelovi za poljoprivredne mašine

Odluka o ponistenju javne nabavke mehaničkih rezervnih dijelova

Odluka o izboru najboljeg ponudjaca za gorivo 25 3

 Javni poziv za dostavljanje ponuda za vrenje ugostiteljskih usluga 2016.pdf

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.