Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Документи

fizicke analize zemljista

ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 • Истраживања физичко - хемијских својстава земљишта у циљу агро и хидромелиорација
 • Истраживања у области ерозије

УСЛУЖНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

 • Израда студија, пројектовање и надзор над извођењем агромелиоративних мјера, наводњавања и одводњавања, конзервација и фертилизација земљишта
 • Израда основа заштите, уређења и кориштења пољопривредног земљишта
 • Узимање узорака у непоремећеном стању до 5 м дубине
 • Одређивање механичког састава земљишта
 • Одређивање стабилности структуре
 • Запреминска густина земљишта у цилиндрима по Kopecky-у
 • Порозност земљишта
 • Ретенција влаге нa Pressure plate extractor-у
 • Ретенција влаге на Pressure membrane extractor-у
 • Одређивање филтрационих особина са сталним хидростатичким и промјењљивим притиском
 • Механички отпор земљишта
 • Потребе биљака за водом
 • Заливни режим
 • Ефекти наводњавања

Одговорно лице:
мр Раде Лукић
магистар мелиорација и заштите земљишта

ОСТВАРЕНИ ВАЖНИЈИ РЕЗУЛТАТИ

 • 1986. год., ”Главни пројекат вјетрозаšтитних појасева на мелиорационом објекту у  Ливну”,  проф.др. Вукота Окиљевић
 • 1988. год., ”Главни пројекат агромелиорација у Ливањском пољу на поврšини 2900  ха”, проф.др. Вукота Окиљевић
 • 1989. год., ”Главни пројекат вјетрозаšтитних појасева у Ждраловцу”, дипл.инг. Раде Лукић,
 • 1990. год., ”Педолоšка истраживања у сврху хидро и агромелиорација на комплексу Раковица код Дубице”, дипл.инг. Раде Лукић
 • 1991. год., ”Главни пројекат детаљне одводње и наводњавања земљиšта у Д.П. Ливањско поље”,  дипл.инг. Раде Лукић
 • 2000. год., ”Ефекти уређења водног режима трсетних земљиšта” мр Раде Лукић

ДОКУМЕНТИ:

Copyright © 2013. All Rights Reserved.