Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

МЕЂУНАРОДНИ ПРОЈЕКТИ У ПЕРИОДУ 2000 – 2009 ГОДИНЕ

 • 2006/2009. ”Заштита биодиверзитета плавног подручја слива ријеке Саве”, пројекат ИУЦН (ГИС партнер за БиХ), www.iucneurope.org
 • 2006/2007. ”Инвентар стања земљишних ресурса у послијератном периоду у БиХ – трећа фаза - Планирање кориштења замљишта на општинском нивоу у БиХ”, www.plud.ba
 • 2005/2007. ”Смањење загађења кроз промјене аграрне политике и демонстрација путем Пилот пројекта”, УНДП-ГЕФ Регионални пројекат за Дунав
 • 2004/2006. ”Креирање индикативне карте ПАН европске еколошке мреже за Југоистоцну Европу?, пројекат ПИН МАТРА, ЕЦНЦ (ГИС партнер за БиХ), http://www.ecnc.org/PeenSee/Index_96.html
 • 2002/2004. ”Инвентар стања земљишних ресурса у послијератном периоду у Босни и Херцеговини” – наставак - ”Планирање кориштења земљишта ” ФАО пројекат, донатор италијанска влада (економско-еколошко зонирање на општинском нивоу) www.plud.ba
 • 2001. ”Тренутно стање и препорука за политику додјељивања и кориштења пољопривредног и непољопривредног земљишта бившег државног пољопривредног добра ´Посавина´”, Брчко, УНДП – пројекат, (ГИС - начин кориштења земљишта на основу ортофото снимака)
 • 2000/2002. ”Инвентар стања земљишних ресурса у послијератном периоду у Босни и Херцеговини”, ФАО пројекат, донатор италијанска влада (агро-еколошко зонирање БиХ, земљишни покривач, сателитски снимци, геоинформациони систем - ГИС) www.plud.ba

ДОМАЋИ ПРОЈЕКТИ 2000 - 2010

 • “Континуирана контрола плодности и поправка плодности  киселих земљишта на подручју СО Прњавор”
  Пројекат  одобрен и финансиран од стране СО Прњавор
  Трајање:  2000-2009

 • “Поправка плодноси киселих земљишта на подручју СО  Приједор” Пројекат  одобрен и финансиран од стране СО Приједор
  Трајање:  2002 –2007

 • “Контрола плодност земљишта код приватних  пољопривредних произвођача на подручју СО Бањалука”
  Пројекат  одобрен и финансиран од стране СО Бањалука
  Трајање: 2002.

 • “Контрола  плодности и загађености земљишта тешким металима и органохлорним пестицидима на подручју СО Бањалука”, (ГИС приказ)
  Пројекат  одобрен и финансиран од стране Града Бањалука
  Трајање:  2004, 2005 и 2007

 • “Контрола плодности земљишта код приватних  пољопривредних произвођача на подручју СО Челинац”
  Пројекат  одобрен и финансиран од стране СО Челинац
  Трајање: 2003.

 • “Утврђивање  остатака органохлорних и триазинских пестицида у земљишту”,
  Пројекат одобрен и финансиран од  стране Министарство науке и технологије РС
  Трајање: 2004-2005.

 • “Контрола  плодности земљишта код приватних пољопривредних произвођача на подручју СО Дринић”
  Пројекат  одобрен и финансиран од стране СО Дринић
  Трајање:  2004.

 • “Контрола  плодности земљишта код приватних пољопривредних произвођача у 31 општини  западно од Брчко Дистртикта”
  Пројекат одобрен и финансиран од стране Министратства пољопривреде,шумарства и водопривреде РС
  Трајање: 2005.

 • “Надградња  дигиталне базе података пољопривредних земљишних ресурса и бонитирање земљишта на подручју Брчко Дистрикта у БиХ”
  Пројекат одобрен и финансиран од стране Владе Брчко Дистрикта БиХ
  Трајање: 2007.

 • “Основа заштите, коришћења и уређења  пољопривредног земљишта Републике Српске као компоненте процеса планирања коришћења земљишта”
  Пројекат одобрен и финансиран од стране Министратства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
  Трајање: 2008-2009.

 • “Контрола  плодности земљишта код приватних пољопривредних произвођача на подручју СО  Теслић”
  Пројекат  одобрен и финансиран од стране СО Теслић
  Трајање: 2009.

 • “Лабораторијске  анализе хране на подручју ентитета Република Српска”
  Пројекат одобрен и финансиран од стране Агенције за безбједност хране БиХ
  Трајање: 2009.

 • “Испитивање  плодности и загађености пољопривредног земљишта код пољопривредних  домаћинстава на подручју Града Бањалука”, (приказ резултата у ГИС)
  Пројекат  одобрен и финансиран од стране Града Бањалука
  Трајање:  2009.

 • “Испитивање  садржаја остатака пестицида и нитрата у дренажним водама пољопривредног  земљишта”
  Пројекат  одобрен и финансиран од стране Фонда за заштиту животне средине РС
  Трајање: 2009.

 • “Студија  о утицају пестицида на подземне воде на подручју Лијевче поља”
  Пројекат се реализује у сарадњи са ПРОЈЕКТ А.Д., Бања Лука, а финансиран је од стране Фонда за заштиту животне средине РС
  Трајање: 2009.

 • “Испитивање присуства живе (Хг) и осталих тешких метала у шумским гљивама из рода Лотус”
  Пројекат одобрен и финансиран од стране Министратства пољопривреде, шумарства и водопривреде РС
  Трајање: 2009.

 • “Идентификација и израда база података главних загађивача земљишта у оквиру израде трајног мониторинга загађења пољопривредног земљишта”
  Пројекат одобрен и финансиран од стране Fonda za zaštitu životne sredine RS
  Trajanje: 2009 –2010.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.