Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Дјелатности Завода у области сјеменарства:

 • Контрола над производњом сјемена


 • Контрола над дорадом сјемена


 • Анализе параметара квалитета сјемена: 
  • чистоћа сјемена
  • енергија клијавости сјемена
  • клијавост сјемена
  • влага сјемена
  • маса 1000 сјемена
  • хектолитарска маса
  • здравствено стање


 • Супер анализе параметара квалитета сјемена


 • Анализе параметара квалитета жита за прехрамбену индустрију и прераду за сточну храну:
  • органолептичка својства
  • садржај воде
  • хектолитарска маса
  • садржај и врста примјеса
  • присуство штеточина
  • класа квалитета кукуруза

 

Програмске активности из области сјеменарства:

 • Лабораторија за испитивање сјемена Пољопривредног института Републике Српске је регистрована лабораторија чије су дјелатности контрола квалитета сјемена за домаћи промет и извоз, као и утврђивање квалитета увозног сјемена. Осим тога, лабораторија врши испитивање квалитета инспекцијских узорака сјемена и меркантиле, као и супер анализе и издавање пратеће документације за обављене анализе.
 • Сва испитивања се врше у складу са законском регулативом Републике Српске, а истовремено прати и усклађује методе и поступке рада са Правилником Међународне организације за испитивање сјемена (ISTA).
 • Квалитет сјемена чине различите карактеристике (особине) које су од интереса за различите сегменте индустрије - за произвођача, прерађивача, магационера, трговца, фармера, за оног који издаје Цертификат и за владу или агенцију одговорну за контролу сјемена.
 • С обзиром на веома низак ниво сјеменске производње у Републици Српској, све се више увози сјеменски материјал из земаља из окружења, што увелико отежава контролу тржишта и повећава опасност сјетве неконтролисаног сјемена. Због тога је неопходно ускладити рад инспекцијских служби, односно граничних инспекцијских служби са лабораторијама за испитивање сјемена.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.