Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish

Дјелатности Завода у области заштите биља:

 • Истраживања из области заштите биља
 • Израда истраживачких пројеката из области заштите биља
 • Испитивање здравственог стања живих биљака, дијелова биљака и биљних производа на присуство биљних паразита проузроковача микоза, бактериоза и важнијих вироза биљака
 • Здравствена контрола сјемена, расада и садног материјала биљака
 • Вршење здравствене контроле биља у унутрашњем промету и промету преко границе Републике Српске и Босне и Херцеговине
 • Детерминација фитопатогених гљива
 • Детерминација фитопатогених бактерија
 • Изводење биолошких тестова
 • Испитивање биолошке ефикасности пестицида
 • Пружање стручне помоци произвођачима гајених биљака у предузимању мјера за спречавање, сузбијање и искорјењавање проузроковача биљних болести, штеточина и корова
 • Тестирање биљног материјала на присуство фитопатогених вируса
 • Тестирање биљног материјала на присуство фитоплазми
 • Тестирање земљишта и биљног материјала на присуство нематода
 • Мјерење концентрације алергених врста полена у ваздуху
 • Испитивање присуства микотоксина у храни намијењеној за исхрану људи и храни за домаће животиње.

Програмске активности из области заштите здравља биља:

 • Основне дјелатности Завода из области заштите биља су: испитивање здравственог стања живих биљака, дијелова биљака и биљних производа на присуство биљних паразита проузроковача микоза, бактериоза и важнијих вироза биљака, здравствена контрола сјемена, расада и садног материјала биљака, вршење здравствене контроле биља у унутрашњем промету и промету преко границе Републике Српске и Босне и Херцеговине, здравствена контрола биља која подразумијева испитивање здравственог стања живих биљака, дјелова биљака и биљних производа на присуство економско штетних и карантинских организама, детерминација фитопатогених гљива, детерминација фитопатогених бактерија, извођење биолошких тестова, испитивање биолошке ефикасности пестицида, детерминација и мониторинг алергених врста полена биљака, пружање стручне помоћи произвођачима гајених биљака у предузимању мјера за спречавање, сузбијање и искорјењавање проузроковача биљних болести, штеточина и корова, као и израда истраживачких пројеката из области заштите биља.
 • Научноистраживачке дјелатности Завода из области заштите биља су разна истраживања из области заштите биља, која између осталог подразумијевају проучавање патогених, морфолошких, одгајивачких и молекуларних карактеристика фитопатогених гљива, бактерија, вируса и других штетних организама, те извођење биолошких тестова, испитивање биолошке ефикасности пестицида, детерминација и мониторинг алергених врста полена биљака, као и израда истраживачких пројеката из области заштите биља.
 • Осим наведених редовних научноистраживачких и стручних активности које се спроводе у оквиру овог Завода, Пољопривредни институт Републике Српске, Бања Лука, спроводи и посебне програме од интереса за Републику Српску из области заштите здравља биља, с основним циљем утврђивања присуства и распрострањености економски штетних и карантинских организама на подручју Републике Српске који угрожавају пољопривредну производњу, као и спречавање њиховог уношења или евентуалног даљег ширења на поједина подручја Републике Српске.
 • Осим тога, наведени програми имају и друге специфичне циљеве који се прије свега огледају у усклађивању постојеће законске регулативе са законском регулативом ЕУ, те увођење континуираног мониторинга штетних организама на подручју Републике Српске, са акцентом на присуство или одсуство карантинских штетних организама и израду мапа њихове распрострањености код нас, што ће служити домаћим фитосанитарним инспекторима као основа за издавање фитосанитарних цертификата, као и пољопривредним произвођачима са подручја на којима је извршен мониторинг, јер ће им омогућити несметану продају и извоз њихових пољопривредних производа.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.