Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish
 • Стварање хибрида кукуруза високог генетичког потенцијала родности и квалитета за различите услове гајења и различите намјене
 • Основна истраживања у циљу поспјешивања примјењених и развојних програма у оплемењивању, сјеменарству, гајењу и кориштењу кукуруза
 • Развој оптималних система гајења кукуруза за добијање високих и стабилних приноса у различитим агроеколошким условима
 • Развој и реализација научноистраживачких програма унапређења производње кукуруза
 • Производња основног и комерцијалног сјемена хибрида кукуруза
 • Сушење, дорада, испитивање квалитета и чување сјемена кукуруза
 • Маркетинг комерцијалног сјемена кукуруза
 • Пружање стручне и техничке помоћи у производњи хибрида кукуруза
 • Истраживања из области заштите кукуруза
 • Израда истраживачких пројеката  из области заштите кукуруза и рад на реализацији истих
 • Вршење здравствене контроле кукуруза у унутрашњем промету и промету преко границе Републике Српске

У задњих шест деценија Завод је активно радио на унапређењу производње кукуруза кроз селекцијски рад и истраживања из области технологије производње и области сјеменарства. Као резултат дугогодишњег селекцијског рада створен је велики број властитих инбред линија чијом хибридизацијом је створено 8 хибрида кукуруза високог генетичког потенцијала родности. Новостворени властити хибриди кукуруза имали су значајан допринос на повећање производње кукуруза у одређеним временским периодима у Републици Српској.

Према томе, приоритетан циљ Завода је допринос унапређењу производње и кориштења кукуруза у нашој земљи, а који се реализује првенствено кроз научноистраживачки рад.

У реализацији наведеног циља приоритетан задатак будућег оплемењивачког процеса, тј. стварања високородних хибрида у Заводу јесте повећање генетичке варијабилности кукуруза, комбиновањем адаптивног и егзотичног материјала кроз процес дуготрајног побољшања.

Исто тако, као последица глобалних промјена климе, а тиме и све чешће појаве стресних услова, у задње вријеме се уочавају бројни проблеми у производњи меркантилног, а посебно сјеменског кукуруза и аномалије на биљкама, који се не могу објаснити знањем агронома на терену.

Из тих разлога јавља се потреба за дуготрајним, континуираним истраживањима која ће се односити на тумачење бројних процеса у животу саме биљке, гајене у различитим условима средине и тумачење могућих интеракција. Тако се због све чешће појаве суше и на нашим просторима, указује велика потреба за проучавањем отпорности биљке кукуруза према суши као комплексној појави, а која се односи на:

 • проучавање отпорности према високој температури,
 • проучавање отпорности према недостатку воде.

У реализацији наведеног циља, неопходно је уз развијање нових хибрида, активно радити на усавршавању постојећих и развоју нових рјешења у производњи и коришћењу меркантилног кукуруза, са посебним акцентом на економичност предложених рјешења.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.