Одаберите писмо / језик

Google преводилац

French German Italian Russian Spanish
  • Истраживање нових технолошких рјешења у производњи уљане репице за биодизел". Пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, 2008.
  • "Индустријски грашак као будуће гориво". Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства цивилних послова. Сарајево 2008.
  • "Програм унапређења узгоја и заштите питомог кестена (Castanea sativa) у општини Костајница". Пројекат је одобрен и финансиран од стране ЈПШ "Шуме Републике Српске", а спроведен у сарадњи са Шумарским факултетом Бања Лука.
  • "Програм истраживања на уљаној репици и биодизелу у Републици Српској у 2009/10 години". Пројекат је одобрен и финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске.
  • "Експериментална производња хладно цијеђених уља и биодизела". Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске 2010. године.
  • "Испитивање погодности генотипа и локалитета за производњу хладно цијеђених биљних уља и биодизела". Пројекат одобрен и финансиран од стране Министарства науке и технологије Републике Српске од 2011. до 2013. године.
  • Учешће у "Оперативном програму унапређења производње и прераде индустријског биља у Републици Српској у периоду од 2012. до 2015. године."
  • Учешће у међународном пројекту "Дунав-Соја" од 2012. године.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.