Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish


NAUČNO-ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

 

 

 • sakupljanje i održavanje gen kolekcije koju sačinjavaju različite sorte, linije i populacije poljoprivrednog bilja
 • selekcija i oplemenjivanje strnih žita, kukuruza, krmnog bilja, industrijskog bilja, povrtarskih biljaka i voćaka
 • istraživanje uticaja agrotehničkih i pomotehničkih mjera u cilju boljeg korišćenja genetskog potencijala sorti i hibrida poljoprivrednog bilja
 • istraživanje uzroka fizioloških oboljenja biljaka
 • istraživanja u oblasti ishrane biljaka i zaštite životne sredine
 • istraživanje pojave, širenja i suzbijanja prouzrokovača biljnih bolesti, štetotočina i korova

STRUČNE DJELATNOSTI INSTITUTA

 • proizvodnja visokih kategorija sjemena poljoprivrednog bilja
 • kontrola plodnosti zemljišta, projektovanje i nadzor agro i hidromelioracija
 • izrada planova korišćenja poljoprivrednog zemljišta u GIS-u
 • kontrola kvaliteta organskih i mineralnih đubriva, stočne hrane i vode
 • kontrola kvaliteta sjemena
 • biološka i fizičko-hemijska ispitivanja pesticida
 • ispitivanje zdravstvenog stanja živih biljaka, dijelova biljaka i biljnih proizvoda

 

 

 • zdravstvena kontrola sjemena, rasada i sadnog materijala biljaka
 • vršenje zdravstvene kontrole bilja u unutrašnjem prometu i prometu preko granice BiH
 • ispitivanje biološke efikasnosti pesticida
 • pružanje stručne pomoći proizvođačima gajenih biljaka u preduzimanju mjera za sprečavanje širenja, suzbijanje i iskorjenjivanje prouzrokovača biljnih bolesti, štetočina i korova
 • izrada investicionih programa, projekata i elaborata iz oblasti poljoprivrede

Copyright © 2013. All Rights Reserved.