Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish
 • Zahvaljujući FAO projektu ”Inventar stanja zemljišnih resursa u poslijeratnom periodu u Bosni i Hercegovini” (donator Vlada Italije) koji se sprovodio u nekoliko faza od 2000. god., obučeno je osoblje Zavoda u primjeni internacionalnih metodologija procjenjivanja i interpretacije podataka o zemljišnim resursima (http://www.plud.ba). Tokom 2001. god. Zavod je opremljen potrebnom računarskom opremom i GIS softverom. U narednim godinama osoblje je implementirajući projekat prošlo kroz nekoliko obuka za primjenu novih tehnologija u procesu planiranja korištenja zemljišta (obuka za interpretaciju satelitskih snimaka, obuka za GIS u BiH i u Italiji, obuka za SOTER bazu podataka, obuka za korištenje softvera za klimatsku bazu podataka, agro-ekološko zoniranje).

USLUŽNE DJELATNOSTI

 • Primjena GIS u poljoprivredi u cilju agroekološkog zoniranja i planiranja korištenja zemljišta (Osnove)
 • Korištenje satelitskih snimaka i ortofotosnimaka pri određivanju zemljišnog pokrivača i načina korištenja zemljišta
 • Digitalni oblik terena
 • Nagib i aspekt nagiba terena
 • Potencijalna erozija
 • Pedološka karta sa profilima
 • Digitalni prikaz vodenih površina
 • Bonitet zemljišta
 • Veličina i raspored parcela
 • Farming sistem
 • Digitalni prikaz klimatskih parametara
 • Pogodnost zemljišta za gajenje određenih biljnih vrsta
 • Agro-ekološko zoniranje
 • Ekonomsko-ekološko zoniranje

Odgovorno lice:
Petra Nikić
mr agroekonomije
specijalista za GIS

OSTVARENI VAŽNIJI REZULTATI

 • 2000/2002, ”Inventar stanja zemljišnih resursa u poslijeratnom periodu u Bosni i Hercegovini”, FAO projekat, donator Vlada Italije,
 • Za BiH - zemljišni pokrivač i način korištenja zemljišta na osnovu satelitskih snimaka
 • Za BiH – Klimatska baza podataka 1960 – 1990, dvadeset klimatoloških stanica, sedam parametara – softver
 • Digitalni prikaz klimatskih parametara (početak vegetacije, početak bezmraznog perioda, trajanje, suma temperatura, padavine…)
 • Agroekološko zoniranje – BiH, razrađena metodologija za izradu pogodnosti za gajenje biljnih vrsta u različitim agro-ekološkim uslovima sa različitim sistemima gajenja (primjer za pšenicu, krompir i soju)
 • 2001, ”Trenutno stanje i preporuka za politiku dodjeljivanja i korištenja poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta bivšeg državnog poljoprivrednog dobra ´Posavina´, Brčko”, projekat,
 • Određivanje načina korištenja zemljišta na osnovu ortofoto snimaka, digitalni prikaz u razmjeri R 1: 25.000

2002/2004 – ”Planiranje korištenja zemljišta na opštinskom nivou” druga faza FAO projekta (donator Vlada Italije)

 • Prilagođena i razrađena METODOLOGIJA ZA PLANIRANJE KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA NA OPŠTINSKOM NIVOU UZ UČEŠĆE SVIH ZAINTERESOVANIH STRANA
 • Primjenom novih metodologija izrađene su digitalne podloge (OSNOVE) za planiranje korištenja zemljišta u razmjeri 1:50.000 u opštinama:
 • STOLAC
 • SANSKI MOST
 • PRNJAVOR
 • SREBRENICA
 • MILIĆI
 • BRATUNAC
 • Za svaku opštinu je izrađeno preko dvadeset raznih digitalnih nivoa, od digitalnog oblika terena, pedologije, potencijalne erozije, boniteta, načina korištenja do agro-ekološkog i ekonomsko-ekološkog zoniranja opštine. Metodologija je u potpunosti prihvatljiva za ekonomske uslove u BiH.
 • 2004/2006 ”Indikativna karta PAN evropske ekološke mreže za Jugoistočnu Evropu” projekat (evropski centar za konzervaciju prirode)
 • U projektu učestvuje osam zemalja od Slovenije do Turske.
 • Zahvaljujući ostvarenim rezultatima Zavod sudjeluje u ovom projektu kao GIS partner za BiH
 • Od 2003, “Kontinuirana kontrola plodnosti i zagađenja zemljišta teškim metalima i organohlornim pesticidima na području SO Banjaluka”
 • Formiranje baza podataka u sistemu kontrole plodnosti zemljišta
 • Digitalni prikaz dobijenih rezultata u GIS

Copyright © 2013. All Rights Reserved.