Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

- Sorta ozime pšenice, priznata 1997. godine.
- Porijeklo: nastala ukrštanjem sorti ( NS 2568 x Bl P-10) x RT 22, gajena pod radnim nazivom BL 2-2/89.
- Selekcioneri: dr Stojan Nikolić, Dragan Mandić, dipl.inž., Goran Đurašinović, dipl.inž. i Miloš Nožinić, dipl.inž.
- Klas: bez osja, umjereno zbijen sa 18-21 klasića, 4-5 zrna u klasiću.
- Biljka: visine oko 80 cm, lišće srednje veličine.
- Vrijeme zrenja: srednje rana sorta, adaptabilna.
- Zrno: crveno, staklasto, masa 1000 zrna oko 43 g, zapreminska težina oko 80-82 kg.
- Otpornost prema niskim temperaturama i polijeganju: odlična.
- Kvalitetna klasa: srednjeg kvalita, pripada B1 kvalitetnoj grupi.
- Produktivnost: produktivna sorta sa genetskim potencijalom preko 10 t/ha, prosječan trogodišnji prinos u ogledima sa 7400 kg/ha
- Sjetvena norma i rok sjetve: 650 klijavih zrna/m2, tokom oktobra mjeseca.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.