Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish
 • selekcijsko-oplemenjivački rad na višegodišnjim leguminozama, višegodišnjim travama i jednogodišnjem krmnom bilju
 • sakupljanje domaćih ekotipova krmnog bilja kao baze za selekciju i istraživanje
 • sortna ispitivanja, rejonizacija sorata i vrsta krmnog bilja
 • postavljanje egzaktni i demonstracini ogleda u cilju ispitivanja savremenih tehnoloških rješenja u poljoprivredi i njihova primjena u praksi
 • proizvodnja viših kategorija sjemena i širenje vlastitih sorata krmnog bilja
 • proučavanje sistema proizvodnje krmnog bilja na oranicama u ravničarskom i brdsko-planinskom području
 • proučavanje agromeliorativnih mjera za podizanje i održavanje proizvodnog potencijala prirodnih travnjaka brdsko-planinskom području
 • proučavanje i implementacija savremenih tokova i dostignuća u oblasti spremanja, konzervisanja i čuvanja stočne hrane
 • pružanje savjetodavnih usluga
 • edukacija farmera i poljoprivrednih stručnjaka
 • izrada i implementacija organskih programa za proizvodnju mlijeka i mesa
 • izrada i realizacija primjenjenih i istraživačkih projekata iz oblasti krmnog bilja.

Unapređenje proizvodnje krmnog bilja, kao jedne od osnova razvoja stočarstva, ima poseban značaj kroz selekciju i umnožavanje sjemena. Među najvažnijim ciljevima selekcije i oplemenjivanja krmnih biljaka je stvaranje sorata sa visokim genetskim potencijalom za prinose kvalitetne krme, pogodnih za gajenje u različitim agroekološkim uslovima i pri različitim načinima eksploatacije i korišćenja.

Kao polazni materijal u oplemenjivačkom i selekcionom radu jednim dijelom koriste se i autohtone populacije višegodišnjih leguminoza i trava. Cilj selekcije nije samo korišćenje već i očuvanje biološke raznovrsnosti domaćih genetičkih resursa koji su polazna osnova u svim sadašnjim i budućim procesima stvaranja novih sorti krmnog bilja. Vrijednosti novostvorenih sorata mogu dići do izražaja jedino kada se nađu u proizvodnji, i kada se njihov genetički potencijal ispolji kroz proizvedeno mlijeko, meso ili neki drugi proizvod na farmi.

U cilju unapređenja proizvodnje krmnog bilja u različitim agroekološkim uslovima izvode se istraživanja u oblasti agrotehnike i biljne zaštite sa zadatkom unapređenja proizvodnje krme, na prirodnim i sijanim travnjacima.

Da bi stvorena sorta kroz duže vrijeme zadržala sve one osobine zbog kojih je priznata i uvrštena u proizvodnju nameće se još jedan važan zadatak, a to je održanje sortne čistoće kroz uzdržnu selekciju i proizvodnju najviših kategorija sjemena pod strogom kontrolom selekcionera.

U cilju dobijanja visokih i stabilnih prinosa, kvalitetne kabaste stočne hrane provodi se kontinuiran transver znanja brojnih rezultata istraživanja i praktičnih rješenja do krajnjih korisnika.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.