Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish
 • Učešće u setu FAO projekata provedenih u poslijeratnom periodu (1996-1999), uglavnom urgentna nabavka sjemena, đubriva i nekih pesticida za ugrožene kategorije stanovništva BiH.
 • Učešće u PHARE projektu od 1997-1999., konsultantske usluge.
 • ''Raž u sistemu organske proizvodnje'' od 2000-2003., u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.
 • ''South East European Development Network on Plant Genetic Resources – SEEDnet'', SIDA, 2004-2014.
 • FAO Internacional Conference ''Bast Fibrous Plant for Healthy Life'', Banja Luka, oktobar 2004., u organizaciji i pod pokroviteljstvom ''FAO European Research Network on Flax and other Bast Plants''.
 • ''Selekcija i stvaranje novih sorti heksaplodine pšenice'' u saradnji sa Gradom Banja Luka, implementacija u 2005. god.
 • ''Program inovativnih rješenja u biljnoj proizvodnji – ozimi ječam'', u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2009-2010.
 • ''Organska proizvodnja tritikalea i raži na zemljištima slabijeg kvaliteta'', u saradnji sa Gradom Banja Luka, 2010. god.
 • ''Testiranje i uvođenje u proizvodnju nove sorte ozime pšenice'', u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije Republike srpske, 2009-2010.
 • ''Testiranje i uvođenje u proizvodnju novih sorti'', u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Federacije BiH, 2010. god.
 • Partneri na projektu ''Ruralni razvoj Zapadnog Balkana'', u saradnji sa Vladom Norveške, 2009-2010.
 • "Oplemenjivanje biljaka kao pokretačka snaga za proizvodnju hrane u uslovima aobotičkih stresova" 2011 godina u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije.
 • "Testiranje i uvođenje u proizvodnju novih sorti ječma" 2012, sektor tehnologije , u saradnji sa Ministarstvom nauke i Tehnologije.
 • "Program unaprijeđenja proizvodnje sjemenske pšenice u republici Srpskoj u periodu od 2011-2016 godine" u saradnji sa Ministarstvom poljoprivredem šumarstva i vodoprivrede.
 • "Dostignuti nivo i daljni pravci oplemenjivanja strnih žita", na Poljoprivrednom institutu Republike Srpske, Banja Luka.
 • "Banjalučke sorte strnih žita",Monografija.
 • Priznata sorta fakultativne zobi "Sana" od strane sortne komisije Republike Srbije.
 • "Testiranje i uvođenje u proizvodnju nove sorte proljetne zobi"
 • "Genetička karakterizacija linija i sorti ozime pšenice na rezistnost prema Puccinia recondita Dietel et Holw. Prouzrokovanost lisne rđe", 2015.
 • "Nove sorte ječma - faktor unaprijeđenja proizvodnje" u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, 2015.
 • "Petnaesto dnevna stručna posjeta Holandiji vezana za zaštitu autorskih prava, testiranje sorti DUS i VCU tes, certifikaciju sjemena i priznavanja sorti 2015.godina.
 • "Nabavka laboratorijske opreme" sektor tehnologije u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije, 2016. godina.
 • "Sedmo dnevna stručna posjeta u Italiji vezana za certifikaciju sjemena i priznavanje sorti,2016.godina.
 • "Triticum spelta, novi eko-potencijal za organsku proizvodnju" u saradnji sa Ministarstvom nauke i tehnologije, 2017.godina.
 • "Triticum spelta L krupnik- novi potencijal za zdraviji život i životnu sredinu", u saradnji sa Fondom za zaštitu životne sredine.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.