Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

Dokumenti

hemijske analize vode

 • Odjeljenje je oformljeno 2002. godine sa ciljem da se bavi ispitivanjem kvaliteta sredstava za zaštitu bilja i kontrolom prisustva neorganskih i organskih zagađivača u zemljištu, vodi, dijelovima biljaka i biljnim proizvodima koji se koriste kao hrana namijenjena za ishranu ljudi i domaćih životinja. Zbog aktuelnosti problematike, Odjeljenje se nalazi u kontinuiranom razvoju koji se  prvenstveno ogleda u nabavci opreme i obuci, školovanju i uskoj specijalizaciji kadrova. Do danas je obavljeno nekoliko višemjesečnih specijalizacija u relevantnim institucijama sa prostora bivše Jugoslavije, u prvom redu u Naučnom institutu za ratarstvo i povrtarstvo, u laboratoriji za agroekologiju. Projektom Svjetske banke i Vlade Republike Srpske, a po osnovu stipendiranja mladih naučnih radnika, početkom 2006. godine obavljena je jednomjesečna edukacija u relevantnoj instituciji za analitiku pesticida u republici Sloveniji. U odjeljenju se vrši i analiza voda u saradnji sa Hidrometeorološkim Zavodom RS.

ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

 • Istraživanja u oblasti zaštite životne sredine

USLUŽNE DJELATNOSTI:

 • Kontrola sadržaja aktivne materije sredstava za zaštitu bilja
 • Kontrola fizčkih osobina sredstava za zaštitu bilja
 • Ispitivanje ostataka organohlornih pesticida u biljnim proizvodima koji se koriste za ishranu ljudi i domaćih životinja
 • Kontrola zagađenosti zemljišta, biljaka i vode organohlornim pesticidima i polihlorovanim bifenilima
 • Kontrola zagađenosti zemljišta i voda ugljovodonicima
 • Kontrola kvaliteta vode

Odgovorno lice:
Tatjana Cvijanović
dipl. ing. poljoprivrede
(postdiplomac na fitofarmaciji)

 • Poljoprivredni institut Republike Srpske je odlukom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske ovlaštena institucija za ispitivanje bioloških i hemijskih osobina sredstava za zaštitu bilja (Sl.glasnik RS broj 5/99). Odlukom Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske broj 04-510-448/05 od 19.10.2005. godine ovlaštena institucija za vršenje analiza i ispitivanja prisustva ostataka pesticida u živim biljkama, dijelovima biljaka i biljnim proizvodima koji se koriste kao hrana namijenjena za ishranu ljudi i domaćih životinja.

Ostvareni važniji rezultati:

 • 2004/2005. – ”Utvrđivanje ostataka organohlornih i triazinskih pesticida u zemljištu” - Ministarstvo nauke i tehnologije RS
 • 2004/2005. – ”Kontinuirana kontrola plodnosti i zagađenja zemljišta pesticidima i teškim metalima kod poljoprivrednih proizvođača na području SO Banjaluka” - Grad Banjaluka
 • Od 2005. - Kontrola ostataka pesticida u plodovima voća i povrća kod važnijih proizvođača i prerađivača poljoprivrednih proizvoda u Republici Srpskoj
 • 0d 2005. - Hemijska analiza uzoraka vode na lokaciji regionalne deponije za· Javno preduzeće ”Dep-ot”

DOKUMENTI:

Copyright © 2013. All Rights Reserved.