Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish
 • Istraživanja iz oblasti povrtnog bilja
 • Izrada istraživačkih i investicionih projekata iz oblasti povrtarstva i rad na realizaciji istih
 • Ispitivanja stranih sorata i hibrida povrća u našim agroekološkim uslovima i introdukcija istih
 • Proizvodnja predosnovnog i osnovnog sjemena povrća iz selekcijskog programa Instituta
 • Sušenje, dorada, ispitivanje kvaliteta, čuvanje i pakovanje sjemena povrća i krompira
 • Izvođenje poljskih ogleda u cilju pronalaženja optimalnih tehnoloških rješenja u uzgoju povrtarskih vrsta i testiranje raznih sorti i raznih vrsta povrća u postojećim agroekološkim uslovima
 • Proizvodnja vlastitih sorti paprike
 • Proizvodnja sadnog materijala raznih sorti krompira
 • Proizvodnja rasada povrtarskih vrsta (paprika, paradajz, kupus, patlidžan, celer i dr.)
 • Novi programi intenzivno zdravstveno-bezbjedne proizvodnje povrća
 • Izvođenje poljskih ogleda u cilju pronalaženja optimalnih tehnoloških rešenja u uzgoju povrtarskih vrsta i testiranje raznih sorti i raznih vrsta povća u postojećim agroekološkim uslovima
 • Proizvodnja vlastitih sorti paprike  ( BL – rana  i Stela ) za industrisku preradu kao i prodaju u svježem stanju
 • Proizvodnja  sadnog materijala raznih sorti krompira
 • Proizvodnja konzumnog kupusa (Varaždinac, Gloria, Bravo)
 • Proizvodnja rasada povrtarskih vrsta (paprika, paradajz, kupus, patlidžan,celer i dr. )
 • Novi programi intenzivno zdravstveno-bezbjedne proizvodnje povrća
 • Proučavanje i uvođenje tradicionalnih sistema organske proizvodnje

    Specifičnosti Zavoda za povrtarstvo jesu brojnost povrtarskih vrsta. Osnovna i primijenjena istraživanja odvijaju se kroz nacionalne i tehnološke projekte, kod glavnih povrtarskih vrsta.

Naučno-istraživački program u Zavodu za povrtarstvo obuhvata sljedeće:

1. Sjemenarstvo povrća

 • Proizvodnja sjemena (organizacija proizvodnje, nadzor, aprobacije)
 • Dorada, pakovanje i plasman sjemena

2. Agrotehnika povrća

 • Utvrđivanje optimalne agrotehnike, izbor sortimenta, đubrenje, rokovi sjetve i sadnje kao i zaštita povrća

3. Fundamentalna istraživanja

 • Istraživanja vezana za genetiku, citogenetiku, fiziologiju rasta i razvića povrća

4. Prenošenje naučnih saznanja u praksu

 • Saradnja sa proizvođačima povrća u vidu kreiranja tehnologije gajenja
 • Edukacija proizvođača povrća

   Zavod za povrtarstvo ima kvalitetnu saradnju sa institucijama u zemlji i van zemlje koje se bave problematikom povrća. Značajna je saradnja sa Opštinama i privatnim proizvođačima povrća koja se odvija kroz razne ugovorne saradnje, savjetovanja i seminare.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.