Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

- Sorta ozime pšenice, priznata 1986. godine.
- Porijeklo: nastala ukrštanjem sorti Bl N 13 x NS 1092, gajena pod oznakom Bl 1-18.
- Selekcioneri: dr Salih Hadžiselimović, mr Ivo Kasapović i inženjer Špiro Đukić.
- Klas: bez osja, piramidalan sa 18-20 klasića, 3-4 zrna u klasiću.
- Biljka: visine oko 90 cm.
- Vrijeme zrenja: srednje rana sorta, adaptabilna.
- Zrno: crveno, masa 1000 zrna oko 40 g, zapreminska težina 78-80 kg.
- Otpornost prema niskim temperaturama i polijeganju: dobra.
- Kvalitetna klasa: srednjeg kvalita, pripada B2 kvalitetnoj grupi.
- Produktivnost: produktivna sorta sa genetskim potencijalom preko 10 t/ha, najveći prinos u ogledima zabilježen je u Užicu sa 10200 kg/ha
- Sjetvena norma i rok sjetve: 650 klijavih zrna/m2, tokom oktobra mjeseca.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.