Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish
 • Stvaranje hibrida kukuruza visokog genetičkog potencijala rodnosti i kvaliteta za različite uslove gajenja i različite namjene
 • Osnovna istraživanja u cilju pospješivanja primjenjenih i razvojnih programa u oplemenjivanju, sjemenarstvu, gajenju i korištenju kukuruza
 • Razvoj optimalnih sistema gajenja kukuruza za dobijanje visokih i stabilnih prinosa u različitim agroekološkim uslovima
 • Razvoj i realizacija naučnoistraživačkih programa unapređenja proizvodnje kukuruza
 • Proizvodnja osnovnog i komercijalnog sjemena hibrida kukuruza
 • Sušenje, dorada, ispitivanje kvaliteta i čuvanje sjemena kukuruza
 • Marketing komercijalnog sjemena kukuruza
 • Pružanje stručne i tehničke pomoći u proizvodnji hibrida kukuruza
 • Istraživanja iz oblasti zaštite kukuruza
 • Izrada istraživačkih projekata  iz oblasti zaštite kukuruza i rad na realizaciji istih
 • Vršenje zdravstvene kontrole kukuruza u unutrašnjem prometu i prometu preko granice Republike Srpske

U zadnjih šest decenija Zavod je aktivno radio na unapređenju proizvodnje kukuruza kroz selekcijski rad i istraživanja iz oblasti tehnologije proizvodnje i oblasti sjemenarstva. Kao rezultat dugogodišnjeg selekcijskog rada stvoren je veliki broj vlastitih inbred linija čijom hibridizacijom je stvoreno 8 hibrida kukuruza visokog genetičkog potencijala rodnosti. Novostvoreni vlastiti hibridi kukuruza imali su značajan doprinos na povećanje proizvodnje kukuruza u određenim vremenskim periodima u Republici Srpskoj.

Prema tome, prioritetan cilj Zavoda je doprinos unapređenju proizvodnje i korištenja kukuruza u našoj zemlji, a koji se realizuje prvenstveno kroz naučnoistraživački rad.

U realizaciji navedenog cilja prioritetan zadatak budućeg oplemenjivačkog procesa, tj. stvaranja visokorodnih hibrida u Zavodu jeste povećanje genetičke varijabilnosti kukuruza, kombinovanjem adaptivnog i egzotičnog materijala kroz proces dugotrajnog poboljšanja.

Isto tako, kao posledica globalnih promjena klime, a time i sve češće pojave stresnih uslova, u zadnje vrijeme se uočavaju brojni problemi u proizvodnji merkantilnog, a posebno sjemenskog kukuruza i anomalije na biljkama, koji se ne mogu objasniti znanjem agronoma na terenu.

Iz tih razloga javlja se potreba za dugotrajnim, kontinuiranim istraživanjima koja će se odnositi na tumačenje brojnih procesa u životu same biljke, gajene u različitim uslovima sredine i tumačenje mogućih interakcija. Tako se zbog sve češće pojave suše i na našim prostorima, ukazuje velika potreba za proučavanjem otpornosti biljke kukuruza prema suši kao kompleksnoj pojavi, a koja se odnosi na:

 • proučavanje otpornosti prema visokoj temperaturi,
 • proučavanje otpornosti prema nedostatku vode.

U realizaciji navedenog cilja, neophodno je uz razvijanje novih hibrida, aktivno raditi na usavršavanju postojećih i razvoju novih rješenja u proizvodnji i korišćenju merkantilnog kukuruza, sa posebnim akcentom na ekonomičnost predloženih rješenja.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.