Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

Projekti u 2010-oj godini:

 • "Monitoring prisustva štetnih organizama i testiranje i obilježavanje zapuštenih i potencijalno zaraženih voćnjaka" - program je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2010. godine,
 • "Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih prouzrokovača bakterioza krompira (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum) i raka krompira (Synchytrium endobioticum) u Republici Srpskoj" - program je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2010. godine,
 • „Uspostavljanje biljnog karantina" - program je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2010. godine,
 • "Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih virusa na povrću i cvijeću u Republici Srpskoj" - program je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2010. godine,
 • „Etiološka proučavanja kompleksa sušenja kruške u Republici Srpskoj" - program je odobren i finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, 2010. godine,

Projekti u 2009-oj godini:

 • ''Program unapređenja integralne proizvodnje povrća kao novih tehnoloških rješenja'' – program je odobren i finansiran od strane Grada Banja Luka, 2009. godine,
 • ''Testiranje optimalnog sortimenta za uvođenje nove tehnologije gajenja paprike, paradajza i krastavca u zaštićenom prostoru prema principima integralne proizvodnje'' – program je odobren i finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, 2009. godine,
 • "Istraživanje optimalnog sortimenta za integralnu proizvodnju paprike i paradajza u zaštićenom prostoru'' - program je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2009. godine,

Ostali projekti:

 • "Otkrivanje i praćenje pojave kukuruzne zlatice (Diabrotica virgifera virgifera) na području Republike Srpske". Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 1999-2005.

 • "Raž u sistemu organske proizvodnje". Projekat odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2001-2003.

 • "LICENSE - Lokal Instutiunal Capacity Development in ENvironmental SEnsitive Areas". Projekat odobren i finansiran od strane EU - Evropske komisije, 2002-2004, (LIFE00/TCY/BiH/000041).

 • "INFRA RED - INstutiunal FRAmenjork for Regional Environmental Development". Projekat odobren i finansiran od strane EU - Evropske komisije, 2002-2004, (LIFE00/TCY/BiH/000042).

 • "Istraživanje prisustva GMO u živim biljakama, djelovima biljaka i biljnim proizvodima u Republici Srpskoj". Projekat odobren i finansiran od strane Nauke i tehnologije Republike Srpske, 2005-2006.

 • "Nacionalna strategija i akcioni plan za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti". Projekat odobren i finansiran od strane Unated Nations Environmental Programme, agencija GEF (Global Environmental Facility). Fokal point: Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša, Sarajevo, 2006-2007.

 • "Istraživanje koncentracije polena ambrozije u vazduhu na području grada Banjaluke tokom 2007. godine" - projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, 2007. godine

 • "Testiranje prisustva genetičkih modifikacija u živim biljkama, dijelovima biljaka i biljnim proizvodima na području Republike Srpske"- projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, 2007-2008. godine

 • "Program razvoja dijagnostike" - projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2007-2008. godine

 • "Jačanje laboratorija za potrebe analize inspekcijskih uzoraka" - projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2007-2008. godine

 • "Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih prouzrokovača bakterioza krompira (Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus i Ralstonia solanacearum) u Republici Srpskoj" - projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2008. godine.

 • "Program posebnog nadzora nad prisustvom karantinskih virusa na povrću i cvijeću u Republici Srpskoj" - projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2007-2008. godine

 • "Program posebnog nadzora nad prisustvom Virusa žute patuljavosti ječma (Barley yellow dwarf virus) na strnim žitima u Republici Srpskoj" - projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2008. godine

 • "Utvrđivanje prisustva i rasprostranjenosti invazivnih i ekonomsko štetnih korova na istočnom i južnom dijelu teritorije Republike Srpske" - projekat je odobren i finansiran od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, 2008. godine

Copyright © 2013. All Rights Reserved.