Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

- Priznat: 2004. godine.
- Selekcioneri: prof. dr Jovo Stojčić, mr Slavkko Radanović i Ružica Teinović, dipl inž.
- Tip hibrida: dvolinijski (single-cross, SC).
- Vegetacija: FAO grupe zrenja 400.
- Stabljika: čvrsta i elastična, visine oko 270 cm.
- Klip: cilindričan, sa 14-16 redova zrna.
- Zrno: žuto, tipa zubana, visokog kvaliteta.
- Otpornost: visoka na polijeganje i prema važnijim prouzrokovačima bolesti stabla i klipa, a tolerantan na sušu.
- Produktivnost: preko 14 t/ha zrna.
- Sklop: optimalan oko 60.000-63.000 biljaka po hektaru.
- Preporučuje se za: gajenje u ravničarskom i brdskom području Republike Srpske.

blsk43blsk43b

Copyright © 2013. All Rights Reserved.