Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

- Sorta ozime pšenice, priznata 1986. godine.
- Porijeklo: nastala ukrštanjem sorti Sanja x Bosanka, gajena pod oznakom BL Z -12.
- Selekcioneri: dr Salih Hadžiselimović, mr Ivo Kasapović i inženjer Špiro Đukić.
- Klas: bez osja, maljav sa 18-22 klasića, 3-4 zrna u klasiću.
- Biljka: visine oko 85 cm.
- Vrijeme zrenja: srednje rana sorta, adaptabilna.
- Zrno: crveno, masa 1000 zrna oko 35-38 g, zapreminska težina 78-80 kg.
- Otpornost prema niskim temperaturama i polijeganju: dobra.
- Kvalitetna klasa: srednjeg kvalita, pripada B1-B2 kvalitetnoj grupi.
- Produktivnost: produktivna sorta sa genetskim potencijalom oko 9,8 t/ha, najveći prinos u ogledima zabilježen je u Osjeku sa 9844 kg/ha.
- Sjetvena norma i rok sjetve: 650 klijavih zrna/m2, tokom oktobra mjeseca.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.