Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

Djelatnosti Zavoda u oblasti sjemenarstva:

 • Kontrola nad proizvodnjom sjemena


 • Kontrola nad doradom sjemena


 • Analize parametara kvaliteta sjemena: 
  • čistoća sjemena
  • energija klijavosti sjemena
  • klijavost sjemena
  • vlaga sjemena
  • masa 1000 sjemena
  • hektolitarska masa
  • zdravstveno stanje


 • Super analize parametara kvaliteta sjemena


 • Analize parametara kvaliteta žita za prehrambenu industriju i preradu za stočnu hranu:
  • organoleptička svojstva
  • sadržaj vode
  • hektolitarska masa
  • sadržaj i vrsta primjesa
  • prisustvo štetočina
  • klasa kvaliteta kukuruza

 

Programske aktivnosti iz oblasti sjemenarstva:

 • Laboratorija za ispitivanje sjemena Poljoprivrednog instituta Republike Srpske je registrovana laboratorija čije su djelatnosti kontrola kvaliteta sjemena za domaći promet i izvoz, kao i utvrđivanje kvaliteta uvoznog sjemena. Osim toga, laboratorija vrši ispitivanje kvaliteta inspekcijskih uzoraka sjemena i merkantile, kao i super analize i izdavanje prateće dokumentacije za obavljene analize.
 • Sva ispitivanja se vrše u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srpske, a istovremeno prati i usklađuje metode i postupke rada sa Pravilnikom Međunarodne organizacije za ispitivanje sjemena (ISTA).
 • Kvalitet sjemena čine različite karakteristike (osobine) koje su od interesa za različite segmente industrije - za proizvođača, prerađivača, magacionera, trgovca, farmera, za onog koji izdaje Certifikat i za vladu ili agenciju odgovornu za kontrolu sjemena.
 • S obzirom na veoma nizak nivo sjemenske proizvodnje u Republici Srpskoj, sve se više uvozi sjemenski materijal iz zemalja iz okruženja, što uveliko otežava kontrolu tržišta i povećava opasnost sjetve nekontrolisanog sjemena. Zbog toga je neophodno uskladiti rad inspekcijskih službi, odnosno graničnih inspekcijskih službi sa laboratorijama za ispitivanje sjemena.

Dokumenti - Laboratorija za sjemenarstvo

Copyright © 2013. All Rights Reserved.