Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

- Sorta ozime pšenice, priznata 1997. godine.
- Porijeklo: nastala ukrštanjem sorti BL N 11 x NS 1092, gajena pod radnim nazivom BL 2-69/89.
- Selekcioneri: dr Stojan Nikolić, Dragan Mandić, dipl.inž. i Goran Đurašinović, dipl.inž.
- Klas: bez osja, umjereno zbijen sa 18-20 klasića, 3-4 zrna u klasiću, u zrelosti povijen, bijele boje.
- Biljka: visine oko 80 cm, lišće srednje veličine, svijetlozelene boje.
- Vrijeme zrenja: rana sorta, adaptabilna.
- Zrno: crveno, brašnjavo, masa 1000 zrna oko 39 g, zapreminska težina oko 80-82 kg.
- Otpornost prema niskim temperaturama i polijeganju: odlična.
- Kvalitetna klasa: srednjeg kvalita, pripada B1- B2 kvalitetnoj grupi.
- Produktivnost: produktivna sorta sa genetskim potencijalom  preko 9 t/ha, prosječan trogodišnji prinos u ogledima sa 7800 kg/ha.
- Sjetvena norma i rok sjetve: 650 klijavih zrna /m2, tokom oktobra mjeseca.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.