Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

- Priznat: 2012. godine.
- Selekcioneri: prof. dr Jovo Stojčić, mr Slavko Radanović i mr Goran Ostić.
- Tip hibrida: dvolinijski (single-cross, SC).
- Vegetacija: FAO grupe zrenja 400.
- Stabljika: čvrsta i elastična, visine oko 250 cm.
- Klip: cilindričan, dužine 18-20 cm, sa 16 zbijenih redova zrna.
- Zrno: zlatnožuto, tipa zubana, visokog kvaliteta.
- Otpornost: visoka na polijeganje i prema važnijim prouzrokovačima bolesti stabla i klipa, a tolerantan na sušu.
- Produktivnost: preko 12 t/ha zrna.
- Sklop: optimalan oko 65.000 biljaka po hektaru .
- Preporučuje se za: gajenje u ravničarskom i brdskom području Republike Srpske.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.