Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

MEĐUNARODNI PROJEKTI U PERIODU 2000 – 2009 GODINE

 • 2006/2009. ”Zaštita biodiverziteta plavnog područja sliva rijeke Save”, projekat IUCN (GIS partner za BiH), www.iucneurope.org
 • 2006/2007. ”Inventar stanja zemljišnih resursa u poslijeratnom periodu u BiH – treća faza - Planiranje korištenja zamljišta na opštinskom nivou u BiH”, www.plud.ba
 • 2005/2007. ”Smanjenje zagađenja kroz promjene agrarne politike i demonstracija putem Pilot projekta”, UNDP-GEF Regionalni projekat za Dunav
 • 2004/2006. ”Kreiranje indikativne karte PAN evropske ekološke mreže za Jugoistocnu Evropu?, projekat PIN MATRA, ECNC (GIS partner za BiH), http://www.ecnc.org/PeenSee/Index_96.html
 • 2002/2004. ”Inventar stanja zemljišnih resursa u poslijeratnom periodu u Bosni i Hercegovini” – nastavak - ”Planiranje korištenja zemljišta ” FAO projekat, donator italijanska vlada (ekonomsko-ekološko zoniranje na opštinskom nivou) www.plud.ba
 • 2001. ”Trenutno stanje i preporuka za politiku dodjeljivanja i korištenja poljoprivrednog i nepoljoprivrednog zemljišta bivšeg državnog poljoprivrednog dobra ´Posavina´”, Brčko, UNDP – projekat, (GIS - način korištenja zemljišta na osnovu ortofoto snimaka)
 • 2000/2002. ”Inventar stanja zemljišnih resursa u poslijeratnom periodu u Bosni i Hercegovini”, FAO projekat, donator italijanska vlada (agro-ekološko zoniranje BiH, zemljišni pokrivač, satelitski snimci, geoinformacioni sistem - GIS) www.plud.ba

DOMAĆI PROJEKTI 2000 - 2010

 • “Kontinuirana kontrola plodnosti i popravka plodnosti  kiselih zemljišta na području SO Prnjavor”
  Projekat  odobren i finansiran od strane SO Prnjavor
  Trajanje:  2000-2009

 • “Popravka plodnosi kiselih zemljišta na području SO  Prijedor” Projekat  odobren i finansiran od strane SO Prijedor
  Trajanje:  2002 –2007

 • “Kontrola plodnost zemljišta kod privatnih  poljoprivrednih proizvođača na području SO Banjaluka”
  Projekat  odobren i finansiran od strane SO Banjaluka
  Trajanje: 2002.

 • “Kontrola  plodnosti i zagađenosti zemljišta teškim metalima i organohlornim pesticidima na području SO Banjaluka”, (GIS prikaz)
  Projekat  odobren i finansiran od strane Grada Banjaluka
  Trajanje:  2004, 2005 i 2007

 • “Kontrola plodnosti zemljišta kod privatnih  poljoprivrednih proizvođača na području SO Čelinac”
  Projekat  odobren i finansiran od strane SO Čelinac
  Trajanje: 2003.

 • “Utvrđivanje  ostataka organohlornih i triazinskih pesticida u zemljištu”,
  Projekat odobren i finansiran od  strane Ministarstvo nauke i tehnologije RS
  Trajanje: 2004-2005.

 • “Kontrola  plodnosti zemljišta kod privatnih poljoprivrednih proizvođača na području SO Drinić”
  Projekat  odobren i finansiran od strane SO Drinić
  Trajanje:  2004.

 • “Kontrola  plodnosti zemljišta kod privatnih poljoprivrednih proizvođača u 31 opštini  zapadno od Brčko Distrtikta”
  Projekat odobren i finansiran od strane Ministratstva poljoprivrede,šumarstva i vodoprivrede RS
  Trajanje: 2005.

 • “Nadgradnja  digitalne baze podataka poljoprivrednih zemljišnih resursa i bonitiranje zemljišta na području Brčko Distrikta u BiH”
  Projekat odobren i finansiran od strane Vlade Brčko Distrikta BiH
  Trajanje: 2007.

 • “Osnova zaštite, korišćenja i uređenja  poljoprivrednog zemljišta Republike Srpske kao komponente procesa planiranja korišćenja zemljišta”
  Projekat odobren i finansiran od strane Ministratstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS
  Trajanje: 2008-2009.

 • “Kontrola  plodnosti zemljišta kod privatnih poljoprivrednih proizvođača na području SO  Teslić”
  Projekat  odobren i finansiran od strane SO Teslić
  Trajanje: 2009.

 • “Laboratorijske  analize hrane na području entiteta Republika Srpska”
  Projekat odobren i finansiran od strane Agencije za bezbjednost hrane BiH
  Trajanje: 2009.

 • “Ispitivanje  plodnosti i zagađenosti poljoprivrednog zemljišta kod poljoprivrednih  domaćinstava na području Grada Banjaluka”, (prikaz rezultata u GIS)
  Projekat  odobren i finansiran od strane Grada Banjaluka
  Trajanje:  2009.

 • “Ispitivanje  sadržaja ostataka pesticida i nitrata u drenažnim vodama poljoprivrednog  zemljišta”
  Projekat  odobren i finansiran od strane Fonda za zaštitu životne sredine RS
  Trajanje: 2009.

 • “Studija  o uticaju pesticida na podzemne vode na području Lijevče polja”
  Projekat se realizuje u saradnji sa PROJEKT A.D., Banja Luka, a finansiran je od strane Fonda za zaštitu životne sredine RS
  Trajanje: 2009.

 • “Ispitivanje prisustva žive (Hg) i ostalih teških metala u šumskim gljivama iz roda Lotus”
  Projekat odobren i finansiran od strane Ministratstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS
  Trajanje: 2009.

 • “Identifikacija i izrada baza podataka glavnih zagađivača zemljišta u okviru izrade trajnog monitoringa zagađenja poljoprivrednog zemljišta”
  Projekat odobren i finansiran od strane Fonda za zaštitu životne sredine RS
  Trajanje: 2009 –2010.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.