Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

- Sorta ozime pšenice, priznata 1988. godine.
- Porijeklo: nastala ukrštanjem sorti Zl. Dolina x BL K 8, gajena pod oznakom Bl Z -61.
- Selekcioneri: dr Salih Hadžiselimović, mr Ivo Kasapović i inženjer Špiro Đukić.
- Klas: bez osja, maljav, sa 18-21 klasića, 4-5 zrna u klasiću.
- Biljka: visine oko 80 cm, lišće srednje površine.
- Vrijeme zrenja: srednje rana sorta, adaptabilna.
- Zrno: crveno, polustaklasto, masa 1000 zrna oko 36-38 g, zapreminska težina 76-78 kg.
- Otpornost prema niskim temperaturama i polijeganju: odlična.
- Kvalitetna klasa: srednjeg kvalita, pripada B2 kvalitetnoj grupi.
- Produktivnost: produktivna sorta sa genetskim potencijalom oko 13 t/ha, najveći prinos u ogledima zabilježen je u Osijeku sa 13.052 kg/ha.
- Sjetvena norma i rok sjetve: 650 klijavih zrna/m2, tokom oktobra mjeseca.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.