Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish
 • Naučnoistraživački rad iz oblasti stočarstva i prenošenje rezultata u praksu:

  • uzgoj i selekcija
  • ishrana, krmno bilje i industrijska stočna hrana
  • tehnologija i praksa u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu
  • tehnologija i praksa u živinarstvu i svinjarstvu
  • tehnologija i praksa u ribarstvu, ribnjačarstvu i ostalim vidovima nekonvencionalne animalne proizvodnje

 • Analiza nutritivne vrijednosti stočne hrane i njenih komponenti.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.