Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

Zavod je osnovan 1978. godine pod vodstvom  prof. dr Vukote Okiljevića  sa prvobitnim zadatkom da se bavi istraživanjima u oblasti agro i hidromelioracija. U to vrijeme najznačajnije aktivnosti su bili veliki investicioni projekti melioracija u Posavini (Lijevče polje, Nožička, Dubička ravan...), a kasnije sredinom 80-tih godina projekti hidro i agromelioracija kraških polja (tresetna zemljišta Grahova, Livna i Glamoča). Pored ovih, odvijale su se i aktivnosti sistematske kontrole plodnosti zemljišta, prvenstveno na velikim državnim imanjima.

U predratnom, ratnom i poratnom periodu, u novim specifičnim okolnostima pod vodstvom  prof. dr Petra Durmana , osnovna aktivnost Zavoda je bila usmjerena ka rješavanju problema vezanih za agrohemiju i ishranu biljaka te uvođenja sistema kontrole plodnosti zemljišta na malim parcelama. Danas Zavod raspolaže sa moderno opremljenim laboratorijskim prostorom (200 m + 150 m2), savremenom terenskom i laboratorijskom opremom za istraživanja zemljišta, biljnog materijala i voda u svrhu pravilne ishrane poljoprivrednih kultura te očuvanja i zaštite životne sredine.

Zavod se kontinuirano razvija, prati razvoj i uvodi  nove tehnologije, tako da je jedna od prvih institucija u BiH koja je počela sa primjenom geoinformacionog sistema (GIS) u poljoprivredi. U okviru Zavoda je stalno zaposleno 6 radnika od toga 3 magistra (dva doktoranta), jedan dipl.ing. poljoprivrede (magistrant na fitofarmaciji), jedan poljoprivredni i jedan hemijski tehničar.

Zavod se trenutno nalazi u procesu uvođenja integrisanog sistema kvaliteta u skladu sa zahtjevima međunarodnog standarda ISO 17025:2005.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.