Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish
 • Oplemenjivanje i introdukcija novih sorti i podloga voćaka i vinove loze
 • Istraživanje uticaja agro i pomotehničkih mjera u cilju boljeg korišćenja genetskog potencijala voćke
 • Izrada istraživačkih i investicionih projekata iz oblasti voćarstva i vinogradarstva i rad na realizaciji istih
 • Kontrola nad proizvodnjom sadnog materijala voćaka i vinove loze
 • Proizvodnja sadnica voćaka i podloga za voćke
 • Pružanje stručne i tehničke pomoći u proizvodnji voćaka i vinove loze
 • Unapređenje tradicionalnih (organskih) sistema proizvodnje voća u Republici Srpskoj

Programske aktivnosti Zavoda za voćarstvo i vinogradarstvo:

Program oplemenjivanja i selekcije voćaka:

 • Selekcija divljih formi voćaka (džanarika, divlja kruška, divlja trešnja, vinogradarska breskva) za proizvodnju generativnih podloga za potrebe rasadničarske proizvodnje.
 • Selekcija autohtonih vrsta i sorti u cilju ispitivanja kvaliteta plodova i mogućnost njihove primjene u organskoj proizvodnji hrane,
  kao i podizanje kolekcijskog zasada autohtonih sorti voća i matičnjaka plemki.

Program agrotehnike i pomotehnike voćaka:

 • Odabir najpovoljnijih razmaka sadnje i sistema uzgoja za pojedine voćne vrste i sorte;
 • Uticaj različitih pomotehničkih mjera na ranije prorođavanje voćaka
 • Utvrđivanje optimalnih količina đubriva i njihov uticaj na rodnost tj. uticaj na stepen diferencijacije rodnih pupoljaka i kvalitet plodova
 • Ispitivanje uticaja vodno - vazdušnog režima zemljišta na kondiciono stanje voćke
 • Praćenje pojave pojedinih bolesti i štetočina u voćnjaku i ispitivanje primjene pojedinih preparata u različitim koncentracijama i fenofazama voćke, kao i ispitivanje novih aktivnih materija u zaštiti voćaka
 • Uticaj biljnih regulatora rasta na prorjeđivanje plodova, sprečavanje opadanja plodova pred berbu i diferenciranje rodnih pupoljaka
 • Ispitivanje bioloških i pomološko-tehnoloških karakteristika novointrodukovanih sorti voća (kajsija i šljiva) karakteristika

Program rasadničarske proizvodnje:

 • Ispitivanje kompatibilnosti različitih podloga i sorti,
 • Uvođenje u proizvodnju sertifikovanog sadnog materijala,
 • Ispitivanje novih načina vegetativnog razmnožavanja (in vitro),
 • Uvođenje u rasadničku proizvodnju novih vrsta (dren, kesten, dud i sl.),
 • Poslovi kontrole kvaliteta sadnog materijala voćaka (sortna čistoća, kvalitet sadnica), a što je propisano Zakonom o sadnom materijalu Republike Srpske ("Službeni glasnik RS", br. 01-638/09), član 16 i član 17.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.