Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

Dokumenti

fizicke analize zemljista

ISTRAŽIVAČKE DJELATNOSTI

 • Istraživanja fizičko - hemijskih svojstava zemljišta u cilju agro i hidromelioracija
 • Istraživanja u oblasti erozije

USLUŽNE DJELATNOSTI

 • Izrada studija, projektovanje i nadzor nad izvođenjem agromeliorativnih mjera, navodnjavanja i odvodnjavanja, konzervacija i fertilizacija zemljišta
 • Izrada osnova zaštite, uređenja i korištenja poljoprivrednog zemljišta
 • Uzimanje uzoraka u neporemećenom stanju do 5 m dubine
 • Određivanje mehaničkog sastava zemljišta
 • Određivanje stabilnosti strukture
 • Zapreminska gustina zemljišta u cilindrima po Kopecky-u
 • Poroznost zemljišta
 • Retencija vlage na Pressure plate extractor-u
 • Retencija vlage na Pressure membrane extractor-u
 • Određivanje filtracionih osobina sa stalnim hidrostatičkim i promjenjljivim pritiskom
 • Mehanički otpor zemljišta
 • Potrebe biljaka za vodom
 • Zalivni režim
 • Efekti navodnjavanja

Odgovorno lice:
mr Rade Lukić
magistar melioracija i zaštite zemljišta

OSTVARENI VAŽNIJI REZULTATI

 • 1986. god., ”Glavni projekat vjetrozaštitnih pojaseva na melioracionom objektu u  Livnu”,  prof.dr. Vukota Okiljević
 • 1988. god., ”Glavni projekat agromelioracija u Livanjskom polju na površini 2900  ha”, prof.dr. Vukota Okiljević
 • 1989. god., ”Glavni projekat vjetrozaštitnih pojaseva u Ždralovcu”, dipl.ing. Rade Lukić,
 • 1990. god., ”Pedološka istraživanja u svrhu hidro i agromelioracija na kompleksu Rakovica kod Dubice”, dipl.ing. Rade Lukić
 • 1991. god., ”Glavni projekat detaljne odvodnje i navodnjavanja zemljišta u D.P. Livanjsko polje”,  dipl.ing. Rade Lukić
 • 2000. god., ”Efekti uređenja vodnog režima trsetnih zemljišta” mr Rade Lukić

DOKUMENTI:

Copyright © 2013. All Rights Reserved.