Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

- Sorta ozime pšenice, priznata 1993. godine.
- Porijeklo: nastala ukrštanjem sorti Bl N13 h S15 h V. Gloria h RT 22 h NS 1092, gajena pod radnim nazivom BL II-5.
- Selekcioneri: dr Stojan Nikolić, dr Salih Hadžiselimović.
- Klas: bez osja, sa 17-19 klasića, 3-4 zrna u klasiću.
- Biljka: visine oko 85 cm.
- Vrijeme zrenja: srednje rana sorta, adaptabilna.
- Zrno: crveno, polustaklasto, masa 1000 zrna oko 39 g, zapreminska težina 78-80 kg.
- Otpornost prema niskim temperaturama i polijeganju: odlična.
- Kvalitetna klasa: srednjeg kvalita, pripada B1 kvalitetnoj grupi.
- Produktivnost: produktivna sorta sa genetskim potencijalom preko 10 t/ha, najveći prinos u ogledima zabilježen je u Podravskoj Slatini sa 12080 kg/ha.
- Sjetvena norma i rok sjetve: 600 klijavih zrna/m2, tokom oktobra mjeseca.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.