Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

- Sorta ozime pšenice, priznata 1991. godine.
- Porijeklo: nastala ukrštanjem sorti (SK 409 h BlE 13) h ( Bl11 )h NS 2568, gajena pod radnim nazivom BL IV-35.
- Selekcioneri: dr Salih Hadžiselimović, dr Stojan Nikolić, mr Ivo Kasapović, mr Enver Mulaosmanović i inženjer Špiro Đukić
- Klas: bez osja, sa 18-22 klasića, 4-5 zrna u klasiću.
- Biljka: visine oko 75 cm, lišće široko velike površine.
- Vrijeme zrenja: kasna sorta, adaptabilna.
- Zrno: crveno, brašnjavo, masa 1000 zrna oko 46 g, zapreminska težina 78-80 kg.
- Otpornost prema niskim temperaturama i polijeganju: odlična.
- Kvalitetna klasa: srednjeg kvalita, pripada C1-C2 kvalitetnoj grupi.
- Produktivnost: produktivna sorta sa genetskim potencijalom preko 10 t/ha, najveći prinos u ogledima zabilježen je u Novom Sadu sa 10868 kg/ha.
- Sjetvena norma i rok sjetve: 650 klijavih zrna/m2, tokom oktobra mjeseca.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.