Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

Djelatnosti Zavoda u oblasti zaštite bilja:

 • Istraživanja iz oblasti zaštite bilja
 • Izrada istraživačkih projekata iz oblasti zaštite bilja
 • Ispitivanje zdravstvenog stanja živih biljaka, dijelova biljaka i biljnih proizvoda na prisustvo biljnih parazita prouzrokovača mikoza, bakterioza i važnijih viroza biljaka
 • Zdravstvena kontrola sjemena, rasada i sadnog materijala biljaka
 • Vršenje zdravstvene kontrole bilja u unutrašnjem prometu i prometu preko granice Republike Srpske i Bosne i Hercegovine
 • Determinacija fitopatogenih gljiva
 • Determinacija fitopatogenih bakterija
 • Izvodenje bioloških testova
 • Ispitivanje biološke efikasnosti pesticida
 • Pružanje stručne pomoci proizvođačima gajenih biljaka u preduzimanju mjera za sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjavanje prouzrokovača biljnih bolesti, štetočina i korova
 • Testiranje biljnog materijala na prisustvo fitopatogenih virusa
 • Testiranje biljnog materijala na prisustvo fitoplazmi
 • Testiranje zemljišta i biljnog materijala na prisustvo nematoda
 • Mjerenje koncentracije alergenih vrsta polena u vazduhu
 • Ispitivanje prisustva mikotoksina u hrani namijenjenoj za ishranu ljudi i hrani za domaće životinje.

Programske aktivnosti iz oblasti zaštite zdravlja bilja:

 • Osnovne djelatnosti Zavoda iz oblasti zaštite bilja su: ispitivanje zdravstvenog stanja živih biljaka, dijelova biljaka i biljnih proizvoda na prisustvo biljnih parazita prouzrokovača mikoza, bakterioza i važnijih viroza biljaka, zdravstvena kontrola sjemena, rasada i sadnog materijala biljaka, vršenje zdravstvene kontrole bilja u unutrašnjem prometu i prometu preko granice Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, zdravstvena kontrola bilja koja podrazumijeva ispitivanje zdravstvenog stanja živih biljaka, djelova biljaka i biljnih proizvoda na prisustvo ekonomsko štetnih i karantinskih organizama, determinacija fitopatogenih gljiva, determinacija fitopatogenih bakterija, izvođenje bioloških testova, ispitivanje biološke efikasnosti pesticida, determinacija i monitoring alergenih vrsta polena biljaka, pružanje stručne pomoći proizvođačima gajenih biljaka u preduzimanju mjera za sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjavanje prouzrokovača biljnih bolesti, štetočina i korova, kao i izrada istraživačkih projekata iz oblasti zaštite bilja.
 • Naučnoistraživačke djelatnosti Zavoda iz oblasti zaštite bilja su razna istraživanja iz oblasti zaštite bilja, koja između ostalog podrazumijevaju proučavanje patogenih, morfoloških, odgajivačkih i molekularnih karakteristika fitopatogenih gljiva, bakterija, virusa i drugih štetnih organizama, te izvođenje bioloških testova, ispitivanje biološke efikasnosti pesticida, determinacija i monitoring alergenih vrsta polena biljaka, kao i izrada istraživačkih projekata iz oblasti zaštite bilja.
 • Osim navedenih redovnih naučnoistraživačkih i stručnih aktivnosti koje se sprovode u okviru ovog Zavoda, Poljoprivredni institut Republike Srpske, Banja Luka, sprovodi i posebne programe od interesa za Republiku Srpsku iz oblasti zaštite zdravlja bilja, s osnovnim ciljem utvrđivanja prisustva i rasprostranjenosti ekonomski štetnih i karantinskih organizama na području Republike Srpske koji ugrožavaju poljoprivrednu proizvodnju, kao i sprečavanje njihovog unošenja ili eventualnog daljeg širenja na pojedina područja Republike Srpske.
 • Osim toga, navedeni programi imaju i druge specifične ciljeve koji se prije svega ogledaju u usklađivanju postojeće zakonske regulative sa zakonskom regulativom EU, te uvođenje kontinuiranog monitoringa štetnih organizama na području Republike Srpske, sa akcentom na prisustvo ili odsustvo karantinskih štetnih organizama i izradu mapa njihove rasprostranjenosti kod nas, što će služiti domaćim fitosanitarnim inspektorima kao osnova za izdavanje fitosanitarnih certifikata, kao i poljoprivrednim proizvođačima sa područja na kojima je izvršen monitoring, jer će im omogućiti nesmetanu prodaju i izvoz njihovih poljoprivrednih proizvoda.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.