Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

- Priznat: 1984. godine.
- Selekcioneri: dr Ivan Zovkić i inženjer Mato Telen.
- Tip hibrida: dvolinijski (single-cross, SC).
- Vegetacija: FAO grupe zrenja 200.
- Stabljika: veoma čvrsta i srednje visoka.
- Klip: valjkasto-koničan, dužine oko 18 cm, sa 16-18 redova zrna.
- Zrno: tvrdunac narandžaste boje, visokog kvaliteta za ljudsku i stočnu hranu.
- Otpornost: visoka na polijeganje, Helminthosporium spp. i Fusarium spp. klipa i stabla, i dobre otpornosti na sušu.
- Produktivnost: 8,5-9,5 t/ha zrna.
- Sklop: optimalan oko 60.000-71.000 biljaka po hektaru .
- Preporučuje se za: brdsko područje Bosne i Hercegovine, kao i za postrnu sjetvu za zrno i silažu uz navodnjavanje.

blsk27tblsk27t2

Copyright © 2013. All Rights Reserved.