Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

Odluka o poništenju postupka javne nabavke organskih hemikalija za laboratoriju

Odluka o poništenju postupka javne nabavke staklenih proizvoda za laboratoriju

Informacija o pregovaračkom postupku bez objavljivanja obavještenja o nabavci, 11.10.2022.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge fumigacije, 15.06.2022.g.

Odluka o poništenju dijela postupka javne nabavke usluge kalibracija za Lot 4,2022.g.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge organizovanja i pružanja usluga iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara, 30.05.2022.g.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku maziva, 30.05.2022.g.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda, 30.05.2022.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva Lot 2, 09.06.2022.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva Lot 1, 09.06.2022.g.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge kombajniranja 06.06.2022.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu osiguranje vozila 06.06.2022.g.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu osiguranje lica 06.06.2022.g.

Javni poziv za dostavu ponude za uslugu smještaja 12.04.2022.g.

Javni poziv za dostavu ponuda za ugostiteljske usluge 12.04.2022.g.

Jedinstveni plan javnih nabavki za 2022.godinu

Ugovor o nabavci usluge organizovanja i pružanja usluga iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara,2021.

Ugovor o nabavci usluge revizije finansijskih izvještaja,2021.

Ugovor o nabavci usluge osiguranja vozila,2021.

Ugovor o nabavci usluge osiguranja lica,2021.

Ugovor o nabavci usluge obezbjeđenja imovine,2021.

Ugovor o nabavci usluge dezinfekcije skladišta,2021.

Ugovor o nabavci usluga aprobacije sjemenskih usjeva,2021.

Ugovor o nabavci usluge osiguranja vozila,2021.

Ugovor o nabavci tanjirače i malčera,2021.

Ugovor o nabavci staklenih proizvoda za laboratoriju,2021.

Ugovor o nabavci sredstava za čišćenje,2021.

Ugovor o nabavci sjemena uljane repice 1,2021.

Ugovor o nabavci sjemena uljane repice,2021.

Ugovor o nabavci separatora za silažu,2021.

Ugovor o nabavci radova u skladištu Instituta,2021.

Ugovor o nabavci bezalkoholnih pića,2021.

Ugovor o nabavci papira i ubrusa,2021.

Ugovor o nabavci mikrobiološkog đubriva,2021.

Ugovor o nabavci maziva,2021.

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala,2021.

Ugovor o nabavci hljeba i pekarskih proizvoda,2021.

Ugovor o nabavci gasova,2021.

Ugovor o nabavci dijelova za automobil,2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pesticida,2021.

Okvirni sporazum o nabavci usluge kombajniranja,Lot 1,2021.

Okvirni sporazum o nabavci tonera,2021.

Okvirni sporazum o nabavci pesticida,2021.

Okvirni sporazum o nabavci mineralnih đubriva,2021.

Okvirni sporazum o nabavci svježeg mesa i mesnih prerađevina,2021.

Odluka o poništenju dijela javne nabavke skalpera i rezača,2021.

Odluka o poništenju dijela postupka javne nabavke automatskog brojača zrna,2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranje lica,2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku đubriva,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge obezbjeđenja imovine,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku etiketa,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku mikrobiološkog đubriva,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku dijelova za automobil,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge organizovanja i pružanja usluga iz oblasti zaštite na radu i zaštite od požara,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku papira i ubrusa,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge aprobacije sjemenskih usjeva,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku tonera,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku tanjirače i malčera,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku staklenih proizvoda,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku separatora za silažu,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge revizora,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku uljane repice,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku radova u skladištu,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku proizvoda od plastike za laboratoriju,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku bezalkoholnih pića,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge obezbjeđivanje imovine,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za meso i mesne prerađevine,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku maziva,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge kombajniranje,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku gasova,2021.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge dezinfekcija skladišta,2021.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge kombajniranja, Lot 2, 2021

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge kombajniranja, Lot 1, 2021

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku sredstava za čišćenje, 2021

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku goriva, Lot 2

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku goriva, Lot 1

Jedinstveni plan javnih nabavki za 2021. godinu.

Ugovor o nabavci usluge obezbjeđenje imovine, 2020

Ugovor o nabavci traktora, 2020

Оdlukа о izbоru nајbоlјеg pоnuđаčа zа nаbаvku оbеzbјеđеnjа imоvinе, 2020

Оdlukа о izbоru nајbоlјеg pоnuđаčа zа оdržаvаnjе аplikаtivnоg sеrvеrа, 2020

Оdlukа о izbоru nајpоvоlјniјеg pоnuđаčа zа nаbаvku trаktоrа, 2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku vreća, 2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku etiketa, 2020

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemijskih reagensa, 2020

Ugovor o nabavci sjemena uljane repice, 2020

Ugovor o nabavci usluge revizija finansijskih izvještaja, 2020

Ugovor o nabavci hemijskih reagensa, lot 1, 2020

Ugovor o nabavci skalpera i rezača, 2020 

Okvirni sporazum o nabavci laboratorijskih reagensa, 2020

Okvirni sporazum za nabavku tonera, 2020

Ugovor o nabavci usluge aprobacija sjemenskih usjeva, 2020

Ugovor o nabavci mesa i mesnih prerađevina, 2020

Ugovor o nabavci guma, 2020

Ugovor o nabavci usluge kalibracija, lot 5, 2020

Ugovor o nabavci usluge kalibracija, lot 4, 2020

Ugovor o nabavci usluge kalibracija, lot 3, 2020

Ugovor o nabavci usluge kalibracija, lot 2, 2020

Ugovor o nabavci usluge kalibracija, lot 1, 2020

Ugоvоr о nаbаvci bеzаlkоhоlnih pićа, 2020

Ugоvоr о nаbаvci еtikеtа, 2020

Ugоvоr о nаbаvci uslugе оrgаnizоvаnjа i pružаnjа uslugа iz оblаsti zаštitе nа rаdu i zаštitе оd pоžаrа, 2020

Ugоvоr о nаbаvci uslugе оsigurаnjа vоzilа, 2020

Оdlukа о izbоru nајpоvоlјniјеg pоnuđаčа zа nаbаvku gоrivа, lоt 2, 2020

Оdlukа о izbоru nајpоvоlјniјеg pоnuđаčа zа nаbаvku gоrivа, lоt 1, 2020

Оdlukа о izbоru nајbоlјеg pоnuđаčа zа nаbаvku bеzаlkоhоlnih pićа, 2020

Оdlukа о izbоru nајbоlјеg pоnuđаčа zа nаbаvku prоizvоdа оd plаstikе, 2020

Оdlukа о izbоru nајbоlјеg pоnuđаčа zа nаbаvku gumа, 2020

Оdlukа о izbоru nајbоlјеg pоnuđаčа zа nаbаvku mеsа i mеsnih prеrаđеvinа, 2020

Оdlukа о izbоru nајbоlјеg pоnuđаčа zа nаbаvku аprоbаciје sјеmеnskih usјеvа, 2020

Оdlukа о izbоru nајbоlјеg pоnuđаčа zа nаbаvku tоnеrа, 2020

Оdlukа о izbоru nајbоlјеg pоnuđаčа zа nаbаvku lаbоrаtоriјskih rеаgеnsа, 2020

Оdlukа о izbоru nајbоlјеg pоnuđаčа zа nаbаvku rаznih hеmiјskih prоizvоdа, 2020

Оdlukа о izbоru nајbоlјеg pоnuđаčа zа nаbаvku rаznih оrgаnskih i аnоrgаnskih hеmikаliја, 2020

Оdlukа о izbоru nајpоvоlјniјеg pоnuđаčа zа nаbаvku оsigurаnjа vоzilа,2020

Okvirni sporazum za nabavku usluge kombajniranja, 2020

Okvirni sporazum o nabavci proizvoda od plastike, 2020

Okvirni sporazum o nabavci staklenih proizvoda, 2020

Okvirni sporazum o nabavci goriva, lot 2, 2020

Okvirni sporazum o nabavci goriva, lot 1,2020

Ugovor o nabavci hljeba i pekarskih proizvoda,2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge revizora, 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranje lica od posljedica nesrećnog slučaja,2020

Оdlukа о pоništеnju pоstupkа јаvnе nаbаvkе hеmiјskih rеаgеnsа, lоt 2, lоt 3, lоt 4, lоt 5, 2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge kombajniranja na području Sokoca, 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku skalpera i rezača, 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kultivatora za soju, 2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za uslugu kalibracije, Lot 4,2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za uslugu kalibracije, Lot 3,2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku papira i ubrusa, 2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku staklenih proizvoda za laboratoriju,2020

Okvirni sporazum o nabavci hemikalija, 2020

Okvirni sporazum o nabavci pipeta, 2020

Ugovor o nabavci maziva, 2020

Ugovor o nabavci sredstava za čišćenje, 2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge dezinfekcije skladišta, 2020

Odluka o izboru najbljeg ponuđača za nabavku hemikalija, 2020

Odluka o izboru najbljeg ponuđača za nabavku pipeta i nastavaka pipeta, 2020

Ugovor o nabavci usluge keteringa, 2020

Ugovor o nabavci ograde za matičnjak, 2020

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala, 2020

Okvirni sporazum za nabavku pesticida, 2020

Okvirni sporazum za nabavku mineralnih đubriva, 2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku maziva, 2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku sredstava za čišćenje, 2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za uslugu zaštita na radu, 2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala, 2020

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda, 2020

Оdluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku ograde za matičnjak, 2020

Javni poziv za dostavljanje ponuda za vršenje usluge keteringa,2020

Plan javnih nabavki za 2020. godinu

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pesticida, 2020

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku đubriva, 2020

Odluka o poništenju postupka javne nabavke đubriva i pesticida, 2019.

Ugovor o nabavci sjemena uljane repice, 2019

Ugovor o nabavci usluge sijanja i pripreme zemljišta, 2019

Ugovor o nabavci kalibracije termometra,pipeta i utega, 2019

Ugovor o nabavci autoklaviranja frižidera i zamrzivača, 2019

Okvirni sporazum o nabavci hemikalija, lot 4, 2019

Okvirni sporazum o nabavci hemikalija, lot 3, 2019

Ugovor o vršenju ugostiteljskih usluga, 2019

Ugovor o nabavci etiketa, 2019

Ugovor o nabavci pehrambenih proizvoda, 2019

Ugovor o nabavci poljoprivredne mehanizacije, 2019

Ugovor o nabavci laboratorijske opreme, vaga, 2019

Ugovor o nabavci laboratorijske opreme, sto, 2019

Ugovor o nabavci dijelova za traktor, 2019

Ugovor za nabavku usluge fumigacija skladišta, 2019

Ugovor o nabavci usluge osiguranja radnika, 2019

Okvirni sporazum za nabavku hemikalija,2019 

Okvirni sporazum o nabavci usluge kombajniranja, 2019

Okvirni sporazum za nabavku tonera, 2019

Ugovor o nabavci skalpera i rezača, 2019

Ugovor o nabavci guma, 2019

Ugovor o nabavci usluge zaštite na radu, 2019

Ugovor o nabavci bezalkoholnih pića, 2019

Ugovor o nabavci remontnih i sanacionih radova u laboratoriji ZZBSB, 2019

Ugovor o nabavci akumulatora, 2019

Ugovor o nabavci sredstava za čišćenje, 2019

Okvirni sporazumo nabavci staklenih proizvoda za laboratoriju, 2019

Оkvirni sporazum o nabavci vreća, 2019

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku gasova,2019

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku prehrambenih proizvoda,2019

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za laboratorijsku opremu,2019

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za fumigaciju skladišta,2019

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za sanaciju podova ZZBSB,2019

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku mesa i mesnih prerađevina,2019

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku guma,2019

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku Maksima XL,2019

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku etiketa,2019.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku đubriva,2019.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku pesticida,2019.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku poljoprivredne mehanizacije, 2019.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku tonera, 2019.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku dijelova za traktor, 2019.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku sredstva za čišćenje, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge dezinfekcije skladišta, 2019.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku vreća, 2019.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku skalpera i rezača, 2019.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja lica, 2019.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku dijelova za traktor,2019

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge kalibracije, Lot 2, 2019.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge kalibracije, Lot 1, 2019.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge kombajniranja, 2019.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke đubriva i pesticida, 2019.

 Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku akumulatora, 2019.

Okvirni sporazum za nabavku goriva, Lot 2, 2019.

Okvirni sporazum za nabavku goriva, Lot 1, 2019.

Okvirni sporazum za nabavku hemikalija, 2019.

Okvirni sporazum za nabavku staklenih proizvoda, 2019.

Ugovor za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda, 2019.

Ugovor o nabavci MAXIM XL-a, 2019.

Ugovor o nabavci proizvoda od plastike, 2019.

Ugovor o nabavci pipeta-nastavaka, 2019.

Ugovor o nabavci štampanja materijala, 2019.

Ugovor o nabavci remontnih i sanacionih radova u laboratoriji, 2019.

Ugovor o nabavci referentnih standarda, 2019.

Ugovor o nabavci radova u laboratoriji, 2019.

Ugovor o nabavci osiguranja vozila, 2019.

Ugovor o nabavci mikrobiološkog đubriva, 2019

Odluka o poništenju postupka javne nabavke vreća, 2019.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke đubriva i pesticida, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku klima uređaja, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke staklenih proizvoda, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke mikrobiološkog đubriva, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke maziva, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hljeba i pekarskih proizvoda, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija-farmaceutskih prozvoda, 2019.

Javni poziv za dostavljanje ponuda za vršenje pravnih usluga, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke goriva,Lot 1,  2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke goriva,Lot 2,  2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku javne nabavke bezalkoholnih pića,  2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge štampanja promotivnog materijala, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku proizvoda od plastike, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku vrhova pipeta-nastavaka,2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku sanacije podova u laboratoriji, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova u laboratoriji, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila, 2019.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku ugradnja klima uređaja, 2019.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hljeba i pekarskih proizvoda, 2019.

Plan javnih nabavki za 2019. godinu.

Ugovor o nabavci usluge keteringa Zmija Komerc, 2019.

Ugovor o nabavci usluge keteringa krčma Fijaker Stari, 2019.

Odluka o poništenju dijela postupka javne nabavke hemikalije, Lot 2, 2018. 

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku hemikalija, Lot 4,2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku hemikalija, Lot 3,2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku hemikalija, Lot 1,2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku sita za laboratorije 2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 8, 2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 7, 2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 6, 2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 5, 2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 4,2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 3, 2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 2, 2018.

Ugovor o nabavci kalibracije Lot 1, 2018.

Ugovor o nabavci etiketa 2018.

Ugovor o nabavci prehrambrenih proizvoda 2018.

Ugovor o nabavci instrumenta Agilent GC sistema 2018.

Ugovor o nabavci gasova 2018.

Ugovor o nabavci referentnih standarda 2018.

Ugovor o nabavci usluge građevinskih radova 2018.

Okvirni sporazum o nabavci tonera 2018.

Ugovor o nabavci usluge osiguranja vozila 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 8, 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 7, 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 6, 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 5, 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 4,2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 3, 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 2, 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kalibracije Lot 1, 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za uslugu servisiranja stomskog apsorpcionog spektrofotometra 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđaća za nabavku hromatografa 2018.

Odluka o nabavci najboljeg ponuđača za nabavku etiketa 2018.

Odluka o nabavci najboljeg ponuđača za nabavku prehrambenih proizvoda 2018.

Odluka o nabavci najpovoljnijeg ponuđača za nadogradnju Agilent GC sistema 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku gasova 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku referentnih standarda 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za građevinske radove 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku tonera 2018.

 Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za uslugu osiguranja vozila 2018.

Ugovor o nabavci laboratorijskih reagensa 2018.

Ugovor o nabavci osiguranja lica od posljedica nesretnog slučaja 2018.

Ugovor o nabavci akumulatora 2018.

Ugovor o nabavci sjemena krmnog bilja 2018.

Ugovor o nabavci UV PCR kabineta 2018.

Okvirni sporazum o nabavci đubriva 2018.

Ugovor o nabavci goriva 2018.

Ugovor o nabavci destilatora 2018.

Ugovor o nabavci mikrobiološkog đubriva 2018.

Ugovor o nabavci hljeba i pekarskih proizvoda 2018.

Okvirni sporazum o nabavci guma 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača  u postupku javne nabavke dijelova za atomski apsorpcioni spektrofotometar 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača u postupku javne nabavke laboratorijskih reagensa 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge kombajniranja 2018.

Odluka o izboru naboljeg ponuđača za nabavku usluge osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku akumulatora 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku sjemena krmnog bilja 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku mesa i mesnih prerađevina 2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke kancelarijskog materijala 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku pesticida 2018.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke akumulatora 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku UV PCR kabineta 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku đubriva 2018.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača  za nabavku goriva 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača  za nabavku destilatora 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku mikrobiološkog đubriva 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku maziva 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku guma 2018.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku hljeba i pekarskih proizvoda 2018.

Plan javnih nabavki za 2018.godinu.

Оkvirni sporazum o nabavci svježeg mesa i mesnih prerađevina 2017.

Ugovor o nabavci usluga kombajniranja sjemenskih usijeva 2017.

Ugovor o nabavci usluge servisiranja instrumenata Perkin Elmer GC.Autosystem XL 2017.

Ugovor o nabavci kancelarijskog pribora 2017.

Ugovor o nabavci maziva 2017.

Ugovor o nabavci usluge osiguranja vozila 2017.

Ugovor o nabavci usluge osiguranja lica od posljedica nesretnog slučaja 2017.

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala 2017. 

Ugovor o nabavci guma 2017.

Okvirni sporazum o nabavci hromatografa 2017.

Ugovor o nabavci etiketa za sjeme i sadni materijal 2017.

Ugovor o nabavci zaprašivača 2017.

Ugovor o nabavci raznih i finih hemijskih proizvoda 2017.

Ugovor o nabavcu staklenih proizvoda za laboratorije 2017.

Ugovor o nabavcu poljoprivrednih usluga 2017.

Ugovor o nabavci skalpela rezača 2017.

Ugovor o nabavci pipeta-nastavaka 2017.

Ugovor o nabavci usluga za pružanje zaštite na radu i zaštite od požara 2017.

Ugovor o nabavci goriva 2017.

Ugovor o nabavci gasova 2017.

Ugovor o nabavci prehrambenih proizvoda 2017.

Ugovor o nabavci proizvoda od plastike 2017.

Ugovor o nabavci laboratorijske optičke i precizne opreme 2017.

Ugovor o nabavci radnih odijela 2017.

Ugovor o nabavci raznih organskih hemikalija 2017.

Ugovor o nabavci sjemena uljane repice 2017.

Ugovor o nabavci pesticida 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku finih i raznik hemijskih proizvoda 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača staklenih proizvoda za laboratorijske namjene 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku poljoprivrednih usluga 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku skalpela i rezača 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača sjemena uljane repice 2017.

Odluka o poništenju javnih nabavki rezervnih dijelova za traktor i pripadajuće poljoprivredne priključne mašine 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku etiketa/deklaracija za sjeme i sadni materijal 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku materijala za hromograf 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku laboratorijske optičke i precizne opreme 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku radne opreme,odijela za radnike Instituta 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku šlepera rezača 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača za nabavku pesticida 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača raznog građevinskog materijala 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge organizacije i pružanja usluga iz oblasti zaštite na radu i zaštita od požara 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku goriva 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku gasova 2017.

Odluka o poništenju postupka javnih nabavki poljoprivrednih usluga na području Sokolac 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku đubriva 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluge kombajniranja sjemenskih usjeva 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za javne nabavke mesa i mesnih prerađevina 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku tonera 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku maziva 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku usluge osiguranja vozila 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku kancelarijskog materijala 2017.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke hemikalija 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača u postupku javne nabavke hemikalija 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača  za nabavku usluge sijanja soje 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za osiguranje lica od posljedica nesretnog slučaja 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg  ponuđača za anbavku usluge servisiranje instrumenta Perkin Elmer GC:Autosystem 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku guma 2017.

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za nabavku akumulatora 2017.

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za hljeb i pekarske proizvode 2017.

Plan javnih nabavki 2017.

Plan javnih nabavki za 2015. godinu. JU Poljoprivrednog instituta RS, Banja Luka (pdf)

Tenderska dokumentacija za nabavku mineralnih đubriva i sredstava za zaštitu bilja broj 1238-1-1-1/15

Tenderska dokumentacija za nabavku goriva u ponovljenom otvorenom postupku broj 1238-1-1-4-3-6/15 od 19.03.2015. god.

Odluka o izboru ponuđača Lot1 5 4 15

Odluka o izboru ponuđača Lot2 5 4 15

Odluka o izboru najboljeg ponuđača

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za razne hemijske proizvode

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za sviježe meso

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za proizvode od plastike

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za laboratorijsku, optičku i preciznu opremu

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za laboratorijske reagense

Odluka o poništenju postupka nabavke ambalaže

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača u postupku nabavke raznog građevinskog materijala

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za kombajniranje sjemenskih usjeva

Odluka o poništenju ponovljenog postupka javne nabavke ambalaže

Javni poziv za dostavljanje ponuda za vršenje ugostiteljskih usluga

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za kancelarijski materijal

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za etikete-deklaracije

Odluka o izboru najboljeg ponuđača za sjeme krmnog bilja

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za poljoprivredne mašine

Javni poziv za dostavljanje ponuda za vršenje pravnih usluga

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za prehrambene proizvode

Plan javnih nabavki za 2016. godinu. JU Poljoprivrednog instituta RS, Banja Luka (pdf)

Odluka o izboru najboljeg ponudjaca za hljeb 15.01.2016.

Aneks Ugovora o nabavci mineralnih đubriva

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za mineralna đubriva 2016

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za pesticide 2016

Odluka o poništenju postupka nabavke vreća 2016

Odluka o poništanju javne nabavke rezervnih dijelovi za poljoprivredne mašine

Odluka o ponistenju javne nabavke mehaničkih rezervnih dijelova

Odluka o izboru najboljeg ponudjaca za gorivo 25 3

 Javni poziv za dostavljanje ponuda za vrenje ugostiteljskih usluga 2016.pdf

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.