Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

- Priznat: 2001. godine,
- Selekcioneri: prof. dr Jovo Stojčić, Slavkko Radanović, dipl. inž. i Ružica Teinović, dipl. inž.
- Tip hibrida: dvolinijski (single-cross, SC).
- Vegetacija: FAO grupe zrenja 400.
- Stabljika: veoma čvrsta i elastična, visine oko 280 cm.
- Klip: cilindričan, dužine 22-24 cm, sa 14-16 redova zrna.
- Zrno: žuto, krupno i duboko, tipa zubana.
- Otpornost: visoka na polijeganje i prema važnijim prouzrokovačima bolesti stabla i klipa, a tolerantan prema suši.
- Produktivnost: preko 14 t/ha zrna.
- Sklop: optimalan oko 60.000 biljaka po hektaru .
- Preporučuje se za: u ravničarskom području Republike Srpske.

blsk48blsk48b

Copyright © 2013. All Rights Reserved.