Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

- Sorta ozime pšenice, priznata 1986. godine.
- Porijeklo: nastala ukrštanjem sorti Za -90 x Kavkaz, gajena pod oznakom Bl 1-42.
- Selekcioneri: dr Salih Hadžiselimović, mr Ivo Kasapović i inženjer Špiro Đukić.
- Klas: bez osja, sa 17-19 klasića, 3-4 zrna u klasiću.
- Biljka: visine oko 85 cm.
- Vrijeme zrenja: rana sorta, adaptabilna.
- Zrno: crveno, brašnjavo, masa 1000 zrna oko 39 g, zapr. težina 78-80 kg.
- Otpornost prema niskim temperaturama i polijeganju: odlična.
- Kvalitetna klasa: srednjeg kvaliteta, pripada B2 kvalitetnoj grupi.
- Produktivnost: produktivna sorta sa genetskim potencijalom preko 10 t/ha.
- Sjetvena norma i rok sjetve: 600 klijavih zrna/m2, tokom oktobra mjeseca.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.