Odaberite pismo / jezik

Google prevodilac

French German Italian Russian Spanish

- Priznat: 1971. godine.
- Selekcioner: dr Draga Dolenc.
- Tip hibrida: dvolinijski (single-cross, SC).
- Vegetacija: FAO grupe zrenja 400.
- Stabljika: niska i čvrsta.
- Klip: valjkast, dužine 18-20 cm, sa 16-18 redova zrna.
- Zrno: zlatne boje, tipa zubana, odličnog kvaliteta za ishranu preživara i nepreživara.
- Otpornost: visoka na polijeganje i trulež klipa i stabla.
- Produktivnost: od 8,5 do 9,5 t/ha zrna.
- Sklop: optimalan 60.000 biljaka po hektaru.
- Preporučuje se za: sjetvu i proizvodnju u ravničarskom području Bosne i Hercegovine, uz primjenu visoke agrotehnike.

blsk55blsk55b

Copyright © 2013. All Rights Reserved.